Artykuły

Młody Obywatel 2015

Młody Obywatel na sportowo czyli jak rozruszać okolicę?

Młody Obywatel to program, którego celem jest promowanie społeczności lokalnej oraz pokazanie sposobów, dzięki którym uczestnicy mogą aktywnie działać w swoim otoczeniu. W tym roku zajmujemy się aktywnością fizyczną: badamy sportowe zapędy naszych sąsiadów, promujemy aktywny sposób spędzania czasu, odgrzebujemy dawne gry i zabawy, szukamy odpowiedzi na pytanie jak poprzez sport można pomagać innym oraz namawiamy lokalne władze do przyjrzenia się temu właśnie obszarowi życia mieszkańców.

Promując sport można pomagać innym, zintegrować mieszkańców, zmienić swoją okolicę na lepsze, a do tego świetnie się bawić! Realizując własny projekt Młodzi Obywatele mogą tylko zyskać: doświadczenie, nowe znajomości, kompetencje przydatne w dorosłym życiu, a także niezapomniane wspomnienia ze szkołyJ

W ramach programu możemy zrealizować jeden z trzech tematów:

 • „Ruch z sensem” – polegający na zorganizowaniu charytatywnego wydarzenia sportowego z udziałem społeczności lokalnej.
 • „Kronika sportowa” – to przywrócenie swojej społeczności dawnych gier i zabaw poprzez ich dokumentację i zorganizowanie lokalnych rozgrywek.
 • „Sztafeta dyskusji” – przeprowadzenie debaty z udziałem władz lokalnych i sojuszników na temat możliwości rozwoju sportowego okolicy i jej mieszkańców.

W ramach programu Młody Obywatel:

 • Odbędą się weekendowe szkolenia o metodzie projektu w wymiarze lokalnym przeznaczone dla opiekunów;
 • Animatorzy CEO poprowadzą warsztaty z uczniami w wybranych szkołach;
 • Przyznane zostaną granty do wysokości 1000 złotych na dodatkowe działania w ramach programu;
 • Wolontariusze BGK poprowadzą lekcje o finansach w wybranych szkołach;
 • Relacje z działań grup projektowych zamieszczone zostaną na stronie internetowej Młodego Obywatela;
 • Uczestnicy programu raz w tygodniu otrzymają newsletter;
 • Najlepsze grupy zaproszone zostaną na Ogólnopolską Prezentację Projektów Młodzieżowych;
 • Wszyscy uczestnicy programu, którzy go ukończą, otrzymają Młodego Obywatela.

Program trwa jeden semestr szkolny, od września 2015 do lutego 2016.

 Program Młody Obywatel jest wspólnym przedsięwzięciem Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Fundacji BGK i został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

 

Więcej informacji na stronie: http://www.ceo.org.pl/pl/mlodyobywatel