Technik Ekonomista

Technik Ekonomista

 profil menadżersko - prawny


przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

Szkoła ponadgimnazjalna (4 lata nauki): język angielski, geografia

Szkoła ponadpodstawowa (5 lat nauki): geografia


Technik ekonomista poznaje podstawowe zasady i mechanizmy funkcjonowania całej gospodarki oraz działających w niej przedsiębiorstw. Uczy się prowadzenia księgowości metodą tradycyjną i komputerową. Zdobywa umiejętności związane z organizacją i techniką pracy biurowej. Zajęcia i praktyki nauczą jak przygotowywać budżet, analizować przychody i zobowiązania, obsługiwać systemy finansowo - księgowe, magazynowe, kadrowo - płacowe, przygotowywać raporty, PIT-y, korzystać z wiedzy prawniczej w zakresie ekonomii, weryfikować umowy, biegle znać obsługę komputera, sporządzać dokumentacje analityczne, komunikować się z klientem, posługiwać się językami obcymi (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski).

Szkoła organizuje praktyki zawodowe, które trwają 8 tygodni (4 tygodnie w klasie drugiej i 4 tygodnie w klasie trzeciej). Planowane są również miesięczne praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Uczniowie mogą także korzystać z usług nowoczesnych laboratoriów praktyk na Politechnice Poznańskiej. Realizują tam treści kształcenia zawodowego przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu i oprogramowania. Mają też możliwość odbywania staży zawodowych w wielu najlepszych przedsiębiorstwach na terenie województwa wielkopolskiego.

Dyplom technika ekonomisty otrzymuje absolwent, który potwierdzi kwalifikacje:

EKA.04  Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbywają się w szkole, w trzeciej i czwartej klasie dla absolwentów gimnazjum oraz w klasie trzeciej i piątej (koniec I semestru) dla absolwentów szkół podstawowych.

Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy w obszarze prac ekonomiczno-biurowych. Technik ekonomista może pracować jako: księgowy, specjalista w wydziałach nadzoru finansowego, specjalista ds. budżetowania, ekonomista, doradca finansowo – ubezpieczeniowy itd. Może również otworzyć własna firmę świadczącą usługi finansowe, księgowe czy ubezpieczeniowe. 

Jest to także ukierunkowanie do kontynuowania nauki na kierunkach: ekonomia, prawo, zarządzanie, marketing, finanse, rachunkowość, bankowość. Absolwent tego technikum może podjąć dalszą naukę w szkołach policealnych i na studiach wyższych.

Dzięki nauce na tym kierunku wszystkie studia ekonomiczne są znacznie łatwiejsze a zdobyta wiedza i umiejętności  sprawiają, że życie studenta staje się prostsze.