Artykuły

Warunki uzyskania dyplomu

Warunki uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z Informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (www.oke.poznan.pl)

Osoba, która posiada:

1. świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, oraz

2. świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej lub zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej

- może otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy nie otrzymali dyplomów bezpośrednio po ukończeniu szkoły oraz dla osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy, osób dorosłych, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, oraz osób przystępujących do eksternistycznego egzaminu zawodowego wydaje komisja okręgowa na wniosek tych osób. (Załącznik 11 znajdujący się w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie www.oke.poznan.pl)

Załącznik 11.pdf

Załącznik 11.doc

Licznik wizyt

Today161
Yesterday220
Week958
Month6061
All491987

Currently are 37 guests and no members online

Modified by Graph-Site-Net 2012