Artykuły

Wycieczka do Kopalni Węgla Brunatnego ,,Adamów" i Elektrowni Konin

 

Dnia 10.04.2017 r. udaliśmy się w ramach innowacji pedagogicznej ,, Z energią w przyszłość- poznaję, badam, eksperymentuję" autorstwa pani Sylwii Rusztyk na wycieczkę do Kopalni Węgla Brunatnego ,,Adamów" w Turku i Elektrowni Konin. Głównym celem wycieczki była obserwacja odkrywki oraz przeprowadzenie badań dotyczących m.in. funkcjonowania tych przedsiębiorstw przemysłowych, a także ich wpływu na przyrodnicze i społeczno- ekonomiczne elementy przestrzeni geograficznej.

Pierwszym punktem wycieczki była Kopalnia ,,Adamów". Po dotarciu na miejsce pracownik kopalni omówił nam obiekty znajdujące się na obszarze zakładu, czas jego powstania (1959-1964) i doprowadził nas do tarasu widokowego, z którego obserwowaliśmy odkrywkę. Dowiedzieliśmy się, że głębokość wyrobiska osiąga od 30 do 55 metrów, a roczne wydobycie wynosi około 4,5 mln ton. Kopalnia pracuje systemem KTZ (tzn. Koparka- taśmociąg- zwałowarka). Węgiel brunatny transportowany jest bezpośrednio do pobliskiej Elektrowni Adamów, a po jej zamknięciu w czerwcu 2017 r. transportowany będzie do Elektrowni Konin, aż do wyczerpania zasobów. Oprócz tego mogliśmy zobaczyć miejsca, w których po zakończeniu eksploatacji powstaną zbiorniki wodne. Rekultywacja wodna, obok leśnej i rolniczej to bez wątpienia mocna strona kopalni "Adamów". Dowiedzieliśmy się, że zbiornik w Bogdałowie stał się miejscem bardzo chętnie odwiedzanym nie tylko przez wędkarzy, a w Przykonie- sprzyja rekreacji. Kopalnia posiada również zbiorniki wodne wykorzystywane obecnie w procesie produkcyjnym, które po zakończeniu eksploatacji również zostaną przystosowane do obecnych warunków krajobrazowych, tworząc regionalne ekosystemy. Kopalnia zmienia krajobraz. Pozostawia po sobie sztuczne wzgórza zwałowisk zewnętrznych i głębokie zbiorniki wodne w wyrobiskach końcowych. Na przykładzie KWB „Adamów” mogliśmy jednak zobaczyć, że może być jednak inaczej. I tak: nadkład z nowo otwieranych odkrywek może być wykorzystany do wypełnienia wyrobisk już wyeksploatowanych ⎯ jak miało to miejsce w przypadku zlikwidowanej już odkrywki Bogdałów. W miejsce jednego zbiornika wodnego może powstać kilka mniejszych ⎯ jak to jest czynione na terenie zwałowiska wewnętrznego odkrywki Koźmin. Każdy ze zbiorników wodnych, może pełnić wiele funkcji i zadań: wypoczynkowe, turystyczne czy gospodarcze, może być wykorzystany do nawodnień rolniczych, jako miejsca wypoczynku, turystyki i sportów wodnych. Dzięki możliwości gromadzenia rezerw wody, każdy ze zbiorników może zostać wykorzystany, jako element zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Przewodnik poinformował nas, również o trudnej sytuacji mieszkańców miasta Turek, oraz pracowników kopalni i pobliskiej elektrowni w związku, z zakończeniem działalności całej kopalni w roku 2020. Dowiedzieliśmy się, że przyczyną takich decyzji ze strony zarządu kopalni jest zbliżający się koniec pracy dla Elektrowni ,,Adamów", która nie spełnia wymogów środowiskowych (przekracza dopuszczalne standardy emisyjne obowiązujące w UE).

Po opuszczeniu terenu kopalni następnym przystankiem była Elektrownia Konin. Na miejscu przyłączył się do nas przewodnik, który opowiadał nam wiele ciekawostek na jej temat. Dowiedzieliśmy się, że Elektrownia Konin jest najstarszą elektrownią opalaną węglem brunatnym w Polsce i w Grupie Kapitałowej ZE PAK SA. Jej uruchomienie nastąpiło  w latach 50 - tych XX wieku. Niezależnie od produkcji energii elektrycznej dostarcza również energię cieplną dla miasta Konin i zakładów usytuowanych w jej pobliżu. Moc elektryczna zainstalowana w Elektrowni wynosi obecnie 198 MW, a moc cieplna 212 MWt.

Elektrownia została wyposażona w instalację mokrego odsiarczania spalin i posiada koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej z paliw odnawialnych w technologii współspalania biomasy (realizacja europejskich i krajowych zobowiązań w zakresie polityki proekologicznej). Jest ona chłodzona otwartym obiegiem wody opartym na systemie pięciu jezior regionu konińskiego, połączonych systemem kanałów. Elektrownia Konin pracuje w oparciu o dwa układy: kolektorowy, w którym pracują 3 kotły energetyczne i trzy turbozespoły oraz blokowy, w którym pracują kocioł do spalania biomasy wraz z turbozespołem 55 MW.

Zwiedzanie zakładu rozpoczęliśmy od działu nawęglania, miejsca gdzie znajdują się urządzenia służące do transportu, oczyszczania, kruszenia i przygotowania paliwa dla kotłowni.  Pracownik elektrowni pokazał nam elementy systemu odsiarczania spalin i omówił sposób przetwarzania szkodliwych dla środowiska związków chemicznych zawartych w spalinach na surowiec używany do produkcji gipsu. Trasa wycieczki prowadziła przez blok energetyczny elektrowni. Obejrzeliśmy transformator blokowy, maszynownię, halę turbiny i generatora oraz centrum sterowania. Na zakończenie przewodnik poinformował nas, że Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin (ZE PAK) od kilku lat prowadzi prace projektowe związane z budową bloku gazowo-parowego w Elektrowni Konin. Jest to inwestycja zmierzająca do dywersyfikacji źródeł paliw wykorzystywanych do produkcji energii w Grupie Kapitałowej.

W wycieczce uczestniczyła grupa uczniów z klas: 2 loa, 2 te, 2 tot nad którymi opiekę sprawowały: p. Sylwia Rusztyk, p. Aneta Kunicka, p. Marta Cicha.

 

Nadia Rusztyk, klasa II Loa

Licznik wizyt

Today7
Yesterday239
Week1206
Month8812
All400138

Currently are 12 guests and no members online

Modified by Graph-Site-Net 2012