Artykuły

Wycieczka Adamów-Uniejów 2017

,,ENERGETYCZNYM SZLAKIEM”

Grupa uczniów z klas: 2 loa, 1 te, 1 tot, 2 tot, 3 tot, 4 te, 1 te oraz 1 loa 19 października 2017 r. udała się pod opieką pani Sylwii Rusztyk, pani Lidii Tomczyk i pani Marzeny Kułakowskiej na wycieczkę, której głównymi punktami były: Kopalnia Węgla Brunatnego „Adamów”, Elektrownia Adamów, Geotermia Uniejów. Celem wyjazdu była obserwacja odkrywki węgla brunatnego oraz przeprowadzenie badań dotyczących m.in. funkcjonowania tych zakładów przemysłowych, a także ich wpływu na przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne elementy przestrzeni geograficznej.

Pierwszym punktem wycieczki, który odwiedziliśmy była Kopalnia ,,Adamów". Oprowadził nas po niej jeden z jej pracowników, który zaprezentował nam obiekty znajdujące się na obszarze zakładu, wspomniał o czasie jego powstania (1959-1964) i doprowadził nas do tarasu widokowego, z którego obserwowaliśmy odkrywkę. Dowiedzieliśmy się m.in., że głębokość wyrobiska osiąga od 30 do 55 metrów, a roczne wydobycie wynosi około 4,5 mln ton. Kopalnia pracuje systemem KTZ (tzn. koparka – taśmociąg - zwałowarka). Węgiel brunatny transportowany jest bezpośrednio do pobliskiej Elektrowni Adamów, a po jej planowanym zamknięciu transportowany będzie do Elektrowni Konin, aż do wyczerpania zasobów. Poza tym mogliśmy zaobserwować zmiany, jakie nastąpiły w naturalnym środowisku na terenie objętym eksploatacją węgla brunatnego, tj. wzgórza zwałowisk, głębokie zbiorniki wodne w wyrobiskach końcowych, a także efekty rekultywacji obszarów pokopalnianych. Rekultywacja wodna, obok leśnej i rolniczej to bez wątpienia mocna strona kopalni „Adamów”. Dowiedzieliśmy się, że zbiornik w Bogdałowie, do którego dotarliśmy stał się miejscem bardzo chętnie odwiedzanym nie tylko przez wędkarzy, ale również mieszkańców pobliskich miejscowości, chcących wypocząć. Kopalnia posiada również zbiorniki wodne wykorzystywane obecnie w procesie produkcyjnym, które po zakończeniu eksploatacji również zostaną przystosowane do obecnych warunków krajobrazowych, tworząc regionalne ekosystemy. Przewodnik poinformował nas o aktualnej sytuacji związanej z funkcjonowaniem kopalni, tj. o jej planowanym zamknięciu w związku ze zbliżającym się końcem pracy dla Elektrowni Adamów, która nie spełnia wymogów środowiskowych (przekracza dopuszczalne standardy emisyjne obowiązujące w UE), trudnej sytuacji mieszkańców Turku, pracowników kopalni, jak i elektrowni, którzy niebawem mogą pozostać bez pracy.

Kolejnym punktem wycieczki była Elektrownia Adamów. Zwiedzanie zakładu rozpoczęliśmy od działu nawęglania, w którym zobaczyliśmy przesypownię węgla brunatnego dowożonego wagonami kolejowymi z kopalni oraz urządzenia służące do transportu, oczyszczania, kruszenia i przygotowania paliwa dla kotłowni. Duże wrażenie zrobiła na nas informacja o ilości węgla zużywanego przez elektrownię – około 13000 ton/dobę. 

fot. Sylwia Rusztyk

Podczas zwiedzania elektrowni przewodnik tłumaczył nam, jak działa i funkcjonuje zakład. Trasa wycieczki prowadziła przez blok energetyczny elektrowni. Obejrzeliśmy transformator blokowy, przetwarzający napięcie wytwarzane przez generator na napięcie przesyłowe, maszynownię, halę turbiny i generatora oraz centrum sterowania. Pracownicy nastawni opowiedzieli nam o działaniu i roli poszczególnych grup urządzeń technologicznych w elektrowni oraz pokazali, jak wygląda system wizualizacji, sterowania i nadzoru bloku energetycznego.  Mogliśmy również z bliska przyjrzeć się chłodniom kominowym i zrozumieć ich działanie. Poznaliśmy ich wymiary (90m) oraz wymiary głównego komina (150m). Zobaczyliśmy, gdzie są składowane odpady, tj. lignit. Przewodnik opowiedział nam historię powstania elektrowni (budowę rozpoczęto we wrześniu 1960 roku, a zakończono w marcu 1967 roku). Dowiedzieliśmy się również, że Elektrownia Adamów  składa się z 5 bloków energetycznych i osiąga moc 600 MW, jest jedną z czterech elektrowni wchodzących w skład Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów - Konin. Oprócz produkcji energii elektrycznej Elektrownia Adamów dostarcza również energię cieplną dla części miasta Turek i do zakładów w pobliżu elektrowni.

Po około trzech godzinach spędzonych w Turku udaliśmy się do Uniejowa. Na miejscu zwiedziliśmy zakład górniczy zajmujący się pozyskiwaniem i wykorzystaniem wód i energii geotermalnej - Geotermię Uniejów. Z informacji uzyskanych od przewodnika dowiedzieliśmy się, że inwestycje w gminie Uniejów rozpoczęły się wraz z wykonaniem dwóch odwiertów w latach 1990-1991. Na terenie zakładu obejrzeliśmy jeden z nich - odwiert produkcyjny o głębokości 2031 m, z którego woda jest wydobywana, następnie przechodzi przez instalację odbioru energii oraz jest wykorzystywana do celów gospodarczych. Po odzysku z niej ciepła część wody jest zatłaczana drugim odwiertem (oddalonym o około kilometr) z powrotem w głąb Ziemi. Jest to metoda eksploatacji surowca zwana dubletem geotermalnym.

Uzyskaliśmy informacje, że taki sposób jest najbardziej przyjazny środowisku, ponieważ zagwarantowana jest odnawialność wydobywanego surowca i zminimalizowane zostaje ryzyko wyczerpywania się złoża wód geotermalnych. W Uniejowie odbiorcami wody geotermalnej i energii cieplnej pochodzącej z geotermii są zarówno indywidualne gospodarstwa mieszkaniowe, bloki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej (instytucje), jak i obiekty turystyczno-rekreacyjne zarządzane przez „Termy Uniejów”.

Podsumowując, możemy stwierdzić, że zorganizowana przez panią Sylwię Rusztyk wycieczka przyczyniła się do znacznego poszerzenia naszej wiedzy na temat pozyskiwania energii w naszym rejonie, a także wpływu tej działalności na przyrodnicze i społeczno- ekonomiczne elementy przestrzeni geograficznej .

Jan Jaskólski, Szymon Szymczak, Aleksandra Mularska

kl. II loa

Licznik wizyt

Today515
Yesterday602
Week1777
Month5380
All446621

Currently are 50 guests and no members online

Modified by Graph-Site-Net 2012