Artykuły

20 KWIETNIA 2018

W dniu 20.04.2018 r. w ramach „Tygodnia na łonie natury" w sali gimnastycznej ZSEA w Kole odbyło się spotkanie przygotowane przez Szkolny Zespół Konkursowy - Spartan Team. Głównymi celami wydarzenia było podsumowanie dotychczasowych działań grupy związanych z realizacją projektu „Tradycyjny Sad" , a także uroczyste wręczenie nagród w konkursach, tj. „Ile wiesz na temat tradycyjnych sadów?" oraz „Domki dla sprzymierzeńców ekologicznych sadów".

Na początku prelekcji Zespół opowiedział zebranym o projekcie, przedstawił jego cele i znaczenie. „Tradycyjny  Sad” to działanie, które powstało z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski, a także zdrowiu społeczeństwa. Jego zamierzeniem jest poznanie sadowniczego dziedzictwa polskich ziem i restytucja starych odmian drzew poprzez utworzenie, prowadzonego w sposób naturalny, mini sadu. Priorytetem jest utrzymanie tradycji uprawy starych drzew owocowych, które przez stulecia były podstawą funkcjonowania społeczności polskiej oraz zwiększenie puli genetycznej drzew owocowych. Dodatkowo projekt zakłada stworzenie Pomologicznej Mapy Polski służącej zlokalizowaniu historycznych odmian drzew owocowych - jabłoni i grusz. (http://www.tradycyjnysad.pl/index.php?m=ho)

foto. Sylwia Rusztyk

W dalszej części spotkania Zespół, posługując się humorystyczną prezentacją, przedstawił działania, jakich się podjął, by zrealizować główne cele przedsięwzięcia. Były to m.in. liczne spotkania z ekspertami, edukacja prowadzona przez grupę na fanpage'u, organizacja konkursów, przygotowanie lekcji pt. „Kuszenie starym jabłkiem", wykonanie gazetki szkolnej, przygotowywanie apelu i spotkań dla rodziców, promocja inicjatywy podczas „Drzwi Otwartych" w ZSEA, czy upowszechnianie wiedzy nt. projektu w innych szkołach. Relacje prowadzących wzbudziły duże zainteresowanie słuchaczy, zwłaszcza dlatego, że mogli oni niejednokrotnie usłyszeć w nich o sobie. Wszyscy z dużym zaciekawieniem przyglądali się także planom mini sadu, który niebawem Zespół zamierza założyć w pobliżu szkoły.

Na zakończenie spotkania nastąpiło wręczenie nagród oraz dyplomów w konkursach zorganizowanych przez Spartan Team. Najpierw w wewnątrzszkolnym konkursie z wiedzy pt. „Ile wiesz o tradycyjnych sadach? ", następnie w konkursie międzyszkolnym „Domki dla sprzymierzeńców ekologicznych sadów". Zespół pogratulował laureatom oraz podziękował wszystkim uczestnikom za aktywność związaną z konkursami.

Rozdanie nagród odbywało się na tle wystawy złożonej z przepięknie wykonanych przez uczniów szkół podstawowych (Szkoły Podstawowej nr 3 i 5) prac konkursowych, tj. karmników, budek lęgowych dla ptaków czy też budek dla owadów. Za zaangażowanie i wkład pracy włożony w ich przygotowanie Spartan Team podziękował najmłodszym uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom: Pani Ewie Kujawie oraz panu Krzysztofowi Ziółkowskiemu.

Lista laureatów przeprowadzonych konkursów :

Domki dla sprzymierzeńców ekologicznych sadów"

I miejsce Wiktoria Sosnowska - Szkoła Podstawowa nr 5

II miejsce Filip Antosik- Szkoła Podstawowa nr 5

III miejsce Anna Skoczylas- Szkoła Podstawowa nr 5

Przyznane wyróżnienia:

Anna Siewruk - Szkoła Podstawowa nr 3

Martyna Rogowska - Szkoła Podstawowa nr 3

Amelia Kucal - Szkoła Podstawowa nr 5

Ile wiesz na temat tradycyjnych sadów?"

I miejsce Sara Tomaszewska- klasa 2loa

II miejsce Marzena Świtała - klasa 2 loa

III miejsce Małgorzata Śliwka- klasa 1 loa

Przyznane wyróżnienie:

Patryk Majczak- klasa 2 loa


Lajkujcie i obserwujcie naszą stronę :  https://www.facebook.com/Spartan-Team-135075753850123/