Artykuły

Spotkanie z rodzicami zorganizowane przez Spartan Team

 

 

W dniu 24 maja nasz Zespół zorganizował pozalekcyjne spotkanie z rodzicami uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych na temat najważniejszych aspektów projektu "Tradycyjny Sad".

Na samym początku wydarzenia przedstawiłyśmy naszą grupę oraz główne cele i etapy projektu. Poinformowałyśmy rodziców, że ,,Tradycyjny  Sad” to działanie, które powstało z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski, a także zdrowia społeczeństwa. Jego zamierzeniem jest poznanie sadowniczego dziedzictwa polskich ziem i restytucja starych odmian drzew owocowych.(http://www.tradycyjnysad.pl/index.php?m=ho). Opowiedziałyśmy także o pierwszym etapie projektu, polegającym na upowszechnianiu wiedzy nt. historii uprawy roślin sadowniczych, kultury upraw, nawyków żywieniowych naszych przodków oraz potrzeby ochrony tych dóbr kultury i przyrody. Następnie omówiłyśmy działania w ramach II etapu projektu prowadzące do założenia tradycyjnego ,,mini" sadu przy szkole.

Kolejnym punktem spotkania było zaprezentowanie zalet oraz wad nowych i starych odmian jabłoni, a także podkreślenie znaczenia bioróżnorodności w przyrodzie. Ponieważ nadrzędnym zamierzeniem projektu jest zachęcanie do zakładania przydomowych tradycyjnych sadów, w sposób wnikliwy przedstawiłyśmy rodzicom wynikające z tego korzyści. Poza tym opowiedziałyśmy o naszym nowo utworzonym tradycyjnym sadzie przy szkole i zaprosiłyśmy do jego zwiedzania.

W celu uatrakcyjnienia zorganizowanego przez nas spotkania, dodatkowo przygotowałyśmy dla zebranych ciekawe i humorystyczne filmiki edukacyjne prezentujące poruszane przez nas zagadnienia.

Zebranie zakończyło się wręczeniem rodzicom zaprojektowanych przez nas ulotek zawierających istotne informacje nt. realizowanego przez nas przedsięwzięcia. Dodatkowo pokazałyśmy przybyłym stronę projektu ,,Tradycyjny Sad" i jej zakładki, w tym Poradnik ,,Od laika do ekosadownika". Było to niezmiernie ważne, gdyż spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, pojawiło się wiele pytań dotyczących choćby szkółek dysponujących sadzonkami tradycyjnych odmian jabłoni. Wielu rodziców z sentymentem wspominało smaki owoców z okresu ich dzieciństwa, do których chcieliby powrócić. Mamy nadzieję, że tym sposobem zachęciłyśmy uczestniczących w spotkaniu rodziców do zakładania przydomowych tradycyjnych sadów.

Dziękujemy za obecność oraz poświęcony nam czas.

Szkolny Zespół Konkursowy

Spartan Team


P .S. W dalszym ciągu poszukujemy chętnych do pomocy w stworzeniu Pomologicznej Mapy Polski. Ma ona służyć zlokalizowaniu historycznych odmian drzew owocowych jabłoni i grusz. Jeśli w Państwa/Twojej okolicy znajduje się drzewo owocowe zasadzone przed rokiem 1960, prosimy o kontakt!

Nasza strona: https://www.facebook.com/Spartan-Team-135075753850123/

LINK DO STRONY PROJEKTU "TRADYCYJNY SAD": http://www.tradycyjnysad.pl/index.php?m=ho

foto. Sylwia Rusztyk