Artykuły

Odbiór świadectw dojrzałości 2018

UWAGA MATURZYŚCI!!!

1. Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego ogłasza przewodniczący SZE niezwłocznie po otrzymaniu ich z OKE w sposób zgodny z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz U z 2014 r. poz. 1182 ze zm.), czyli 03 lipca 2018.
2. Świadectwa dojrzałości i ich odpisy lub aneksy i ich odpisy, wydawane są za pokwitowaniem przez wychowawców klas maturalnych w sposób zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych.
3. W wyznaczonym dniu 03 lipca 2018, zgodnie z komunikatem CKE, od godz.10:30, w wyznaczonych salach lekcyjnych w szkole, wychowawcy wydają świadectwa dojrzałości ich odpisy lub aneksy i ich odpisy, za pokwitowaniem:

      a) Liceum Ogólnokształcące (III Loa, III Lob i absolwenci liceum)– s. 21

      b) Technikum (IV Ta, IV Tg, IV TOT i absolwenci technikum) – s. 15

4. Świadectwa dojrzałości ich odpisy lub aneksy i ich odpisy, nieodebrane 03 lipca 2018 wydawane są za pokwitowaniem przez sekretariat szkoły w każdym innym terminie.

5. Ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych następuje po przekazaniu świadectw dojrzałości z odpisami przez OKE..

6. Zdający, który nie zdał jednego egzaminu z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej lub ustnej i pod warunkiem, że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej, i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony oraz przystąpił do egzaminu, z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, w części pisemnej, i egzamin ten nie został mu unieważniony, może w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników przez OKE złożyć w sekretariacie szkoły oświadczenie o zamiarze przystąpieniu do egzaminu w terminie poprawkowym z danego przedmiotu, zgodnie z deklaracją ostateczną (nie później niż do 10.07.2018).

Oświadczenie o zamiarze przystąpieniu do egzaminu w terminie poprawkowym z danego przedmiotu (nr 7a) jest dostępne na stronie www.oke.poznan.pl 

7. Dyrektor szkoły, wraz z upoważnionym nauczycielem, przekazuje te informacje, drogą elektroniczną, do dyrektora OKE w Poznaniu.

8. Pisemny egzamin maturalny – poprawkowy – odbędzie się 21.08.2018 r., a egzamin ustny – poprawkowy – w dniu 22.08 2018 r. – zgodnie z kalendarzem OKE Poznań.

9. W sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej OKE w Poznaniu można uzyskać informacje na temat harmonogramu egzaminów poprawkowych.

Licznik wizyt

Today164
Yesterday220
Week961
Month6064
All491990

Currently are 20 guests and no members online

Modified by Graph-Site-Net 2012