Artykuły

Narodowe czytanie 2018

Narodowe czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego

Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych już po raz kolejny podjął inicjatywę Prezydenta RP i we współpracy z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Kole i Zespołem Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu zorganizował w dniu 8 września 2018 roku czytanie „Przedwiośnia”.

W atmosferę powieści wprowadziły wszystkich zebranych w Parku Moniuszki w Kole taniec z flagą w wykonaniu uczennic z Kościelca, a także występ uczniów z Ekonomika zaprezentowany przy akompaniamencie muzyki Michała Lorenca.

foto. Beata Urbaniak

Spotkanie rozpoczęto od odczytania listu od Prezydenta RP, a następnie przybyłych gości zaproszono do wspólnego przeżywania dzieła Żeromskiego. Aktywny udział w lekturze brali m.in.: przedstawiciele samorządu, instytucji, urzędów, placówek oświatowych, kulturalnych oraz stowarzyszeń. 

W programie wydarzenia znalazły się także: wystawa dotycząca wydarzeń historycznych przedstawionych w „Przedwiośniu”, składanie pamiątkowego stempla na przyniesionym egzemplarzu powieści, konkurs ze znajomości treści utworu, loteria, poczęstunek, a także możliwość tworzenia prac plastycznych przez najmłodszych uczestników Narodowego Czytania. 

Organizatorzy tegorocznej edycji Narodowego Czytania w Kole składają serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w przygotowania i przebieg wydarzenia.

 Teresa Kaszyńska

foto. Katarzyna Krzymińska