Artykuły

Projekt "Cyfowa szkoła wielkopolska@ 2020"

AKW - temat wybrany!

Grupa projektowa pod opieką p. Teresy Kaszyńskiej realizująca w ZSEA podprojekt Akademia Kształcenia Wyprzedzającego w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020, zdecydowała się na temat: "Życie społeczności żydowskiej w Kole i w okolicach w latach 20. i 30. XX wieku." Podejmowane przez nas działania skupiają się na poszukiwaniu informacji (publikacje, wywiady, wspomnienia, zdjęcia) obrazujących życie więcej... 

 Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 w ZSEA

Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole rozpoczął udział w projekcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020, realizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Celem tego projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli w całej Wielkopolsce więcej...

Projekt - cyfrowa szkoła@ wielkopolska 2020

Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 – Akademia Kształcenia Wyprzedzającego Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji ICT 4940 nauczycieli i 11680 uczniów z 600 wielkopolskich szkół prowadzących kształceni ogólne na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym. Projekt skierowany jest do wszystkich typów szkół i obejmie swoim działaniem 600 placówek z terenu Wielkopolski. W ramach Projektu, realizowanego w ciągu pięciu lat, przewidziano sześć różnych podprojektów edukacyjnych, w tym trzy więcej...