Artykuły

projekt "Tydzień w dobrym KLIMACIE"

O projekcie ... słów kilka

01 kwietnia 2019

02 kwietnia 2019

03 kwietnia 2019

04 kwietnia 2019

05 kwietnia 2019

 Eco - Ekonom  zaprasza na KONKURS !!!

 Regulamin konkursu

 

  Konkursy podsumowujące projekt "Tydzień w dobrym KLIMACIE"

W ramach projektu "Tydzień w dobrym KLIMACIE" 21 kwietnia o godzinie 8.50 odbył się przygotowany przez nas konkurs. Jego celem było sprawdzenie wiedzy pozyskanej przez uczniów ZSEA podczas trwającego w dniach 1-5 kwietnia wydarzenia ekologicznego. Był to test składający się z 30 pytań rozwiązywanych metodą jednokrotnego wyboru (1 punkt za dobrą odpowiedź). Z zadaniami postanowiło zmierzyć się 40 uczniów z różnych klas.więcej...

 

 

 


 

 WYCIĘTE SCENY

 

 WYNIKI KONKURSÓW