Artykuły

Uwaga klasy 3 TE, 3 TGE, 3 TOT

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych informuje, że w związku z zawieszeniem zajęć lekcyjnych do 25 marca 2020 r. uczniowie klas technikum przebywający aktualnie na praktykach zawodowych, podlegają regulacjom tak jakby byli w szkole - tzn. ich zajęcia są zawieszone. Praktyki uczniowskie w wymiarze czasu praktyk zawieszonych zostaną uzupełnione w okresie późniejszym.

Wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych, również ci którym przerwano praktyki zostają objęci zdalnym nauczaniem.

Zwracamy się z prośbą do rodziców i opiekunów o zwrócenie szczególnej uwagi, aby uczniowie pozostali w tym czasie w domu i nie przebywali w miejscach publicznych.