Artykuły

iNFORMACJE I MATERIAŁY DLA UCZNIÓW ZSEA Koło

Informacje dla uczniów uczących się języka rosyjskiego

Informacje i materiały dla klas pierwszych

KLASA 1 LOP          KLASA 1 LOg
KLASA 1 TGTp          KLASA 1 TGRg
KLASA 1 TERp          KLASA 1 TEg
           KLASA 1 TOTg

Informacje i materiały dla klas drugich

KLASA 2 LO           KLASA 2 TEA
KLASA 2 TOT           KLASA 2 TEB
            KLASA 2 TGE

Informacje i materiały dla klas trzecich

KLASA 3 LOA           KLASA 3 TE
KLASA 3 LOB           KLASA 3 TEG
            KLASA 3 TOT

Informacje i materiały dla klas czwartych

KLASA 4 TE
KLASA 4 TGE
KLASA 4 TOT