Artykuły

Zmiana kalendarza roku szkolnego 2019/2020

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.),i ogłoszonym komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku w kalendarzu szkolnym na rok 2019/2020 dokonano następujących zmian:

04, 05, 06 maj 202020  dni nauki szkolnej

08, 09, 10 czerwca  matura  dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dyrektor

Mieczysław Drożdżewski