Artykuły

Zmiany w organizacji pracy szkoły

1. W związku z realizacją zdalnego nauczania, decyzją dyrektora: dni 22, 23, 24 czerwca 2020 r. nie są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tych dniach realizujemy zdalne nauczanie zgodnie z przyjętym harmonogramem.

2. W dniach przeprowadzania egzaminów maturalnych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego (08, 09,10.06.2020 r.) nie będą odbywały się zajęcia zdalne. Jednocześnie będzie możliwe poprawianie ocen zdalnie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu poprawiania oceny z nauczycielem.

3. Przed zakończeniem roku szkolnego, na stronie szkoły, zostanie umieszczony harmonogram odbioru świadectw promocyjnych z sekretariatu szkoły. Szczegółowe informacje przekażą wychowawcy klas.

4. Harmonogram egzaminów poprawkowych zostanie umieszczony na stronie szkoły najpóźniej w dniu zakończenia roku szkolnego. Egzaminy poprawkowe będą odbywać się w ostatnim tygodniu sierpnia br. 

5. Harmonogram maturalnych egzaminów poprawkowych zostanie umieszczony na stronie szkoły po ogłoszeniu wyników egzaminów maturalnych.