Aktualności

Hybrydowa organizacja zajęć w ZSEA od 19 października 2020

PIERWSZY TYDZIEŃ:
Zajęcia grup klasowych w szkole wg stałego tygodniowego planu zajęć:
1LO – grupa biologiczno-chemiczna
2LOp – grupa biologiczno-chemiczna
2Log – grupa biologiczno-chemiczna
3LO - grupa biologiczno-chemiczna
1TGR – grupa w zawodzie geodetów
2TGT – grupa w zawodzie geodetów
2TGR – grupa w zawodzie geodetów
3TGE – grupa w zawodzie geodetów
4TGE – grupa w zawodzie geodetów
1TE – grupa 1 wg przedmiotu techniki komputerowe w pracy biurowej
1TOT – grupa 1 wg przedmiotu pracownia turystyki
2TER – grupa w zawodzie ekonomista
2TE – grupa 1 wg przedmiotu język niemiecki
2TOT – grupa 1. wg przedmiotu język niemiecki
3TEA - grupa 1 wg podziału na pracownie
3TEB – grupa 1 wg podziału na pracownie
3TOT - grupa 1 wg podziału wychowawcy
4TE – grupa 1 wg podziału na pracownie
4TOT - grupa 1. wg podziału wychowawcy
Druga część klasy realizuje zajęcia w trybie zdalnym w formie uzgodnionej z nauczycielem przedmiotu.

DRUGI TYDZIEŃ:
Zajęcia w szkole realizuje druga część klasy, a grupy które były w szkole w pierwszym tygodniu realizują zajęcia zdalnie.