Artykuły

Lekcje z ZUS online

Spotkania z pracownikami kolskiego oddziału ZUS to już tradycja w naszej szkole. W ramach projektu "Lekcje z ZUS" uczniowie klas drugich, w ramach podstaw przedsiębiorczości, mieli możliwość spotkać się online z pracownikiem ZUS - panią Małgorzatą Robak. Tym razem spotkanie odbyło się online.

Celem projektu jest wykształcenie u młodych ludzi świadomości w zakresie ubezpieczeń społecznych. Wiedza na ten temat bardzo przyda im się w dorosłym życiu i okaże się niezbędna, bo system powszechnego ubezpieczenia społecznego towarzyszy większości z nas przez cale życie. I mimo, że trudno sobie dziś wyobrazić funkcjonowanie na rynku pracy, czy rynku przedsiębiorstw bez elementarnej wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, to jednak niestety, wiele osób tak właśnie funkcjonuje.

Podczas zorganizowanych lekcji uczniowie dowiedzieli się, jakie są podstawy obowiązującego dziś systemu ubezpieczeń społecznych, jakie są obowiązki uczestników tego systemu i jakie świadczenia przysługują ubezpieczonemu. Uczniowie również dowiedzieli się, od czego zależy emerytura i jej wysokość. Pracownik ZUS przedstawił stare i nowe zasady systemu emerytalnego. Zwrócono uwagę na zasadę solidarności międzypokoleniowej. Uczniowie uświadomili sobie, ze zadbanie o emeryturę od pierwszych lat pracy zawodowej zabezpiecza pracownika, a także jego rodzinę, przed skutkami choroby i starości. Ciekawym dopełnieniem spotkania były filmiki obrazujące konieczność ubezpieczania się.

Katarzyna Krzymińska