Aktualności

Harmonogram zajęć projektu ,,W Kole wiedzy i kompetencji’’

 

Projekt nr RPWP.08.01.02-30-0017/17 pn. ,,W Kole wiedzy i kompetencji’’ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Zajęcia pn. ,,Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych’’

Liceum w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole

Harmonogram zajęć:

Lp

Dzień

Godzina

Klasa

Przedmiot

Nauczyciel realizujący

1

poniedziałek

13.30-14.15

3LO

matematyka

Lidia Tomczyk

2

poniedziałek

14.20-15.05

2LO,3LO

chemia

Katarzyna Piątczak

3

poniedziałek

14.20-15.05

3LOg

matematyka

Lidia Tomczyk

4

wtorek

8.00-8.45

1LO

fizyka

Katarzyna Piątczak

5

wtorek

14.20-15.05

2LO

matematyka

Ewa Dolaczyńska

6

środa

14.20-15.05

2LO

geografia

Katarzyna Piątczak

7

środa

14.20-15.05

1LO

matematyka

Ewa Dolaczyńska

8

czwartek

14.20-15.05

2LO,3LO

biologia

Ewa Kujawa

9

czwartek

14.20-15.05

3LO,3LOg

geografia

Sylwia Rusztyk