Artykuły

XXXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXXV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Rola giełd w rozwoju społeczno-gospodarczym”. XXXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej objęta została honorowym patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada przyczynia się do upowszechniania wiedzy o współczesnej gospodarce. Sprzyja ona również wyłanianiu najbardziej utalentowanej młodzieży do szkół wyższych i stara się wspierać dalszy jej rozwój.

Uczestnicy zawodów centralnych Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są przyjmowani na wiele wyższych uczelni z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. Dla laureatów Olimpiady oraz nauczycieli sprawujących nad nimi opiekę, a także dla najlepszych szkół przewidziane są rokrocznie nagrody pieniężne i rzeczowe. Wśród nagród dla laureatów znajdują się także stypendia naukowe. Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: technik ekonomista, technik handlowiec, technik rachunkowości, technik administracji i technik organizacji reklamy.

W roku szkolnym 2018/2019 OWE została włączona do sieci olimpiad międzynarodowych. Na podstawie decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej, Komitet Główny OWE został upoważniony do wyłonienia reprezentacji Polski młodych ekonomistów na zawody Międzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej. W procesie selekcji członków reprezentacji Komitet Główny bierze przede wszystkim pod uwagę wyniki bieżącej edycji OWE.

Zawody Olimpiady są trzystopniowe. Zawody I stopnia (szkolne) odbywają się w szkołach. Po zgłoszeniu chęci uczestniczenia w Olimpiadzie organizatorzy przesyłają do wszystkich szkół komplet materiałów (w tym zestawy pytań) i szczegółową instrukcję przeprowadzenia tego stopnia zawodów. Do zawodów II stopnia (okręgowych) kwalifikowanych jest 10% najlepszych uczestników zawodów I stopnia z danego okręgu. Zawody tego stopnia odbywają się w 17 największych miastach Polski. Kolejny, III stopień zawodów odbywa się natomiast w  Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Exploris w Serocku k. Warszawy. W zawodach centralnych bierze udział 100 najlepszych uczniów z całej Polski.

Szczegółowe informacje na temat tegorocznych zawodów znajdą Państwo w "Informatorze o XXXV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej". Wersję elektroniczną można pobrać ze strony internetowej Olimpiady, która znajduje się pod adresem: owe.pte.pl > zakładka „Bieżąca edycja” (link bezpośredni do pliku: http://www.owe.pte.pl/upload/files/informatory/xxxvolimpiadainformator.pdf).

Termin zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie upływa 7 października 2021 r.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, która znajduje się pod adresem owe.pte.pl.

Zapraszamy również do odwiedzenia profilu Olimpiady na portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/OlimpiadaWiedzyEkonomicznej).

Uczniowie zainteresowani udziałem w XXXV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej proszeni są o kontakt z panią Beatą Urbaniak.