Artykuły

Finansomania - I ogólnopolska olimpiada wiedzy o finansach

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu organizuje w ramach projektu realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim, olimpiadę skierowaną do uczniów szkół ponadpodstawowych: FINANSOMANIA. OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O FINANSACH. Tematem przewodnim I edycji OLIMPIADY jest Bankowość.

Dlaczego FINANSE? Finanse determinują większość decyzji podejmowanych w dzisiejszym świecie, dając jednym podmiotom nieograniczone szanse rozwoju, równocześnie wprowadzając innych w poważne tarapaty. Reguły świata finansów obowiązują na każdym szczeblu, począwszy od możliwości rozdysponowania „kieszonkowego” przez najmłodszych, po rozdysponowanie środków budżetowych przez największe mocarstwa świata. Świadome i odpowiedzialne decyzje dotyczące finansów zależą od wiedzy osób je podejmujących. Dlatego tak ważna jest edukacja finansowa od najmłodszych lat.

FINANSOMANIA jest olimpiadą mającą na celu zwiększenie poziomu edukacji finansowej młodzieży. Korzyści z niej wynikające sprowadzają się nie tylko do nagród zdobytych przez laureatów, przywilejów podczas rekrutacji na studia i poprawy wizerunku ich macierzystych szkół. Należy na to spojrzeć szerzej - przez pryzmat ogólnego wzrostu zasobu wiedzy o finansach każdego ucznia biorącego udział w Olimpiadzie. Wychodząc temu naprzeciw UE Poznań przygotował podręcznik skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, zawierający podstawowe zagadnienia ze świata finansów. Jego niezaprzeczalnym atutem jest zakres tematyczny wykraczający znacznie poza tradycyjne podręczniki z dziedziny finansów, które koncentrują się zazwyczaj na jednym z wybranych aspektów. W „Finansomania. Podstawy wiedzy o finansach” (red. M. Kluzek, D. Wiśniewska, K. Waliszewski) czytelnik znajdzie zarówno informacje dotyczące finansów osobistych, jak i finansów przedsiębiorstw czy międzynarodowych, a dostępny jest on w formie elektronicznej (https://wydawnictwo.ue.poznan.pl/book.html?isbn=978-83-8211-064-7). Pierwsze etapy FINANSOMANII odbywać się będą w formie zdalnej. Na stronie https://finansomania.edu.pl/  znajdują się informacje dotyczące OLIMPIADY i jej reguł. O wadze potrzeby zwiększenia edukacji finansowej młodzieży świadczyć mogą nasi partnerzy, do których zaliczyć można oprócz NBP także: Ministerstwo Finansów, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Związek Banków Polskich, Rzecznik Finansowy, Europejska Federacja Doradców Finansowych EFFP Polska, Fundacja GPW, Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Krajowa Rada Doradców Podatkowych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz Warszawski Instytut Bankowości. UE Poznań wspierają merytorycznie także inne uczelnie wyższe z Polski, zaliczyć tu można: Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Rzeszowski i Uniwersytet Szczeciński.

Terminie rejestracji: od 01.10.2021 do 21.10.2021. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy przez stronę https://finansomania.edu.pl/.

Uczniów zainteresowanych udziałem w Finansomanii - I Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Finansach zapraszamy do kontaktu z panią Katarzyną Krzymińską.

 

FINANSOMANIA - plakat promocyjny.pdf