Artykuły

Zespół Eco Vision nagrodzony

Zespół Eco Vision nagrodzony

w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego

"Postaw na Słońce"

 

Czworo uczniów ZSEA z zespołu Eco Vision w składzie: Jakub Richter, Kasper Żarnowski, Paweł Kowalczyk, Dawid Rydzewski zajęło piąte miejsce w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego "Postaw na Słońce". Młodzi ludzie zostali wyróżnieni i otrzymali nagrody rzeczowe. Warto podkreślić, że osiągnięcie wysokiej pozycji nie było łatwe, gdyż do konkursu zgłosiło się 136 drużyn z całego kraju. Zespół Eco Vision uzyskał aż 846 punkty na 1000 możliwych do zdobycia.

 

WYNIKI KONKURSU

 

Organizatorem międzyszkolnej rywalizacji była Fundacja BOŚ, a całe przedsięwzięcie zostało objęte patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Klimatu.

Głównym zadaniem uczestników międzyszkolnej rywalizacji było stworzenie przez uczniów filmu promującego Odnawialne Źródła Energii, w celu upowszechnienia wśród młodego pokolenia wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystywanie OZE, a w szczególności ogniw fotowoltaicznych.

Więcej o konkursie można dowiedzieć się ze strony    https://www.filmeko.pl/

GRATULACJE!

Opiekun Szkolnego Zespołu Konkursowego

Sylwia Rusztyk