Artykuły

Zawody szkolne I stopnia XXXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

10 listopada 2021 w ZSEA w Kole odbyły się zawody szkolne I stopnia XXXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, w których wzięli udział przedstawiciele klas: 2 TE, 3 TEg i 3 TGR. Zawody składały się z 3 części:

– testu złożonego z 30 pytań,

– zadania z podstaw ekonomii,

– pytania o charakterze ogólnym nawiązującym do myśli przewodniej tegorocznej edycji: ,,Rola giełd w rozwoju społeczno-gospodarczym”.

OWE ma wymiar ogólnopolski i jest organizowana od 1987r. przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Głównym założeniem OWE jest popularyzowanie wiedzy ekonomicznej wśród młodzieży. Uczestnictwo w olimpiadzie można również traktować jako sprawdzenie wiedzy i umiejętności nabytych przez uczniów w ramach przedmiotów zawodowych.

 Beata Urbaniak