Artykuły

Projekt ZSEA po raz piąty nagrodzony w konkursie ekologicznym

Projekt ZSEA po raz piąty nagrodzony w konkursie zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

W poniedziałek, 8 listopada 2021r. o godzinie 12.00, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się gala podsumowująca XXII edycję konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego" zorganizowana przez Urząd Marszałkowskiw Poznaniu.Podczas trwającej dwie godziny uroczystości projekt "Tydzień Eco zmian" zrealizowany przez uczniów - grupę Eco Vision z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole został uhonorowany główną nagrodą finansową ufundowaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Z rąk Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego - Jacka Bogusławskiego odebrała ją pani Sylwia Rusztyk - autor projektu. Warto nadmienić, że do konkursu zgłoszone zostały 152 projekty.

Głównym założeniem "Tygodnia Eco zmian", było zachęcenie społeczności szkolnej i lokalnej do zmiany dotychczasowego stylu życia na ten bardziej przyjazny środowisku. Zaplanowane, w ramach projektu, działania stanowiły swego rodzaju apel skierowany do odbiorców, wskazujący, jak należy postępować na co dzień, by polepszyć stan naszego powietrza, a także uzasadniający wagę i znaczenie określonych zachowań proekologicznych.

Dodatkowo, uczestniczący w projekcie uczniowie mogli dowiedzieć się o zmianach, jakie nastąpiły w ostatnim czasie, w naszym regionie, w związku z przedsięwzięciami prośrodowiskowymi realizowanymi przez miejscowe firmy oraz instytucje.

W realizację projektu "Tydzień Eco zmian" zaangażowały się (bezpośrednio i pośrednio) następujące firmy oraz instytucje, dla których młodzież przygotowała podziękowania: Nadleśnictwo Koło, Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Kole, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kole.

 

Opiekun

Szkolnego Zespołu Projektowego - Eco Vision

Sylwia Rusztyk