Artykuły

Technikum ZSEA w Kole w rankingu „Perspektyw”

W ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych, po raz 24. przygotowanym przez miesięcznik "Perspektywy", w klasyfikacji szkół technicznych, na 256. miejscu znalazło się technikum Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole, uzyskując tzw. srebrną odznakę. Tym samym nasze technikum zajęło 21. miejsce w Wielkopolsce. 

Kapituła rankingu brała pod uwagę sukcesy szkół w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W przypadku liceów uwzględniono też osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych, a w przypadku techników wyniki egzaminów zawodowych.

W tegorocznych zmaganiach wzięto pod uwagę dane 1256 liceów ogólnokształcących i 1165 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2021 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki, zdawanych obowiązkowo, były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Gratulacje dla naszych absolwentów rocznik 2021!