Profil ekonomiczno-administracyjny

Liceum Profilowane - 3 lata

profil ekonomiczno-administracyjny

Liceum profilowane wygasło w roku 2014 zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty.

Kształcenie w tym profilu umożliwiało poznanie specyfiki pracy w zawodach ekonomiczno-administracyjnych i biurowych. W profilu tym była zwiększona liczba godzin z języka polskiego i matematyki, czyli przedmiotów maturalnych.

Absolwent po zdaniu matury mógł rozwijać swoje umiejętności na studiach licencjackich i magisterskich. Był przygotowany do prowadzenia własnej działalności lub pracy w firmach - sekretariat, dział finansowy, marketingu, zaopatrzenia, zbytu, dział administracyjno-organizacyjny.