Rekrutacja


 

Oferta edukacyjna na rok 2018/2019

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych 2017/2018

Elektroniczny nabór do szkoły

Dokumenty do pobrania

Oświadczenie rodziców ucznia o wyborze nauki religii/etyki


 Edukacyjna Wartość Dodana

 Co to jest EWD i do czego służy?

Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. By można ją zastosować, potrzebujemy wyników przynajmniej dwóch pomiarów osiągnięć szkolnych: na początku nauki w danej szkole i na jej zakończenie. Dla szkół ponadgimnazjalnych egzamin gimnazjalny stanowi miarę na wejściu, natomiast egzamin maturalny jest miarą na wyjściu.

Dowiedz się więcej o EWD i sprawdź pozycję ZSEA w mieście, powiecie, województwie.

 TECHNIKUM w ZSEA w Kole SZKOŁĄ SUKCESU

 


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) – rozdział 6 ustawy,
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r. w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. poz. 586).

 

Licznik wizyt

Today88
Yesterday211
Week2368
Month7462
All374382

Currently are 49 guests and no members online

Modified by Graph-Site-Net 2012