Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

Cały rok szkolny kontakty z rodzicami poprzez e-dziennik.

   

DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

02, 03 stycznia 2020

04, 05, 06 maja 2021 matura

11 czerwca 2021

21, 22 czerwca 2021 egzaminy zawodowe

PRZERWY W NAUCE

23 grudnia 2020 – 03 stycznia 2021 – zimowa przerwa świąteczna

15 – 18 lutego 2021 ferie zimowe

01 – 08 kwietnia 2021 – wiosenna przerwa świąteczna

RADY KLASYFIKACYJNE KOŃCZĄCE PÓŁROCZE I ROK SZKOLNY

15 stycznia 2021 – rada klasyfikacyjna śródroczna

Propozycja ocen na I półrocze – 18 grudnia 2020

wystawienie ocen (3 dni przed radą klasyfikacyjną) 12 stycznia 2021

26 kwietnia 2021 – rada klasyfikacyjna dla klas programowo najwyższych

Propozycja ocen na II półrocze – 09 kwietnia 2021

wystawienie ocen (3 dni przed radą klasyfikacyjną) 21 kwietnia 2021

18 czerwca 2021rada klasyfikacyjna końcoworoczna

Propozycja ocen na II półrocze – 31 maja 2021 

wystawienie ocen (3 dni przed radą klasyfikacyjną) 15 czerwca 2021

PRAKTYKI ZAWODOWE:

2 TOTg,  3 TOT,  2 TEg,  2 TGR,  3 TEA,  3TEB,  3TGE

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

30 kwietnia 2021 – dla klas programowo najwyższych

25 czerwca 2021 – dla klas pozostałych

WAKACJE

26 czerwca  31 sierpnia 2021