Artykuły

"czas zawodowców"

Zespół Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole został zakwalifikowany do udziału w projekcie systemowym „Czas zawodowców - wielkopolskie kształcenie zawodowe” a odbiorcami tego projektu są uczniowie naszej szkoły, w szczególności uczniowie klas pierwszych technikum ekonomicznego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” to projekt systemowy, realizowany w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 9.2). Realizację projektu powierzono Departamentowi Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Partnerem w projekcie jest Politechnika Poznańska. Zadanie 1 Kształcenie modułowe prowadzi Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile. Projekt ten stanowi rozwinięcie realizowanego w ostatnich latach przedsięwzięcia pod nazwą „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania”, którego istotą było opracowanie innowacyjnego systemu zbierania i monitorowania informacji o kompetencjach oraz umiejętnościach zawodowych w odniesieniu do rynku pracy. (więcej...)

 


W ramach projektu uczniowie klas pierwszych technikum ekonomicznego od września 2012 roku maja możliwość uczestniczyć w dodatkowych zajęciach prowadzonych metoda projektu.

Tematy zajęć prowadzonych metodą projektu:

"Czujemy się potrzebni"

"Ubezpieczenie autocasco - niepotrzebnie wydane pieniądze, czy dobra inwestycja w nasz samochód"

""Ubezpieczenie OC dla młodych kierowców"

"Najlepsza lokata bankowa - jak wybrać najlepszą, aby zarobić najwięcej?"

"Historia złotego, czyli jak zmieniał się polski pieniądz od czasów reformy Władysława Grabskiego do chwili obecnej"

"Ekonomik w liczbach – czyli, co o naszej szkole mówi statystyka i nie tylko ona"

"Statystyczny obraz ucznia naszej szkoły – czyli, w czym może być pomocna statystyka" - do tego tematu została opracowana ankieta, dzięki której będziemy mogli dowiedzieć się, jaki jest statystyczny uczeń Ekonomika. Ankietą objęci zostaną wszyscy uczniowie naszej szkoły obecni w dniu badania. Uczniowie, którzy nie wypełnili ankiety ze względu na nieobecność, a którzy zechcą wziąć udział w ankiecie proszeni są o kontakt z opiekunem grupy projektowej - Katarzyną Krzymińską.

Żeby obejrzeć ankietę KLIKNIJ TUTAJ

Uczestnicy zespołów projektowych swoją pracę będą mieli możliwość zaprezentować na Festiwalu Projektów w czerwcu 2013 roku. Również uczniowie naszej szkoły będą mogli ocenić efekty prac wykonanych przez zespoły projektowe. Przewidywany czas prezentacji prac projektowych na forum szkoły - przełom maja i czerwca 2013 roku.

Aktualne prace w projekcie „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”  Marzec - Kwiecień 2013 - newsletter

W newsletterze przedstawione zostały informacje na temat:

  • Kształcenie modułowe
  • Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego (WSDEZ)
  • E-learning
  • Organizacja praktyk i staży
  • Przygotowanie laboratoriów

zapraszamy do lektury newslettera.

 

Aktualne prace w projekcie „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”  Kwiecień - Maj 2013 - newsletter

ZAPRASZAMY DO LEKTURY NEWSLETTERA

W ramach projektu "Czas zawodowców - wielkopolskie kształcenie zawodowe" pragniemy przedstawić Państwu krótki raport dotyczący wybranych aspektów systemu edukacji zawodowej oraz rynku pracy w Wielkopolsce.
Podobne raporty, nazywane przez nas MIGAWKAMI ze względu na krótką formę, będziemy przygotowywać co najmniej raz na 2 tygodnie. W pierwszej MIGAWCE przedstawiamy informacje opracowane na podstawie danych z Systemu Zawodowcy oraz SIO (System Informacji Oświatowej).
Zachęcamy do zapoznania się z raportem. Kolejna migawka już w przyszłym tygodniu, wówczas dowiecie się Państwo więcej na temat najpopularniejszego zawodu technicznego w Wielkopolsce - technika informatyka.

MIGAWKA 1

 

 

Aktualne prace w projekcie „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”  Luty 2014 - newsletter

 

ZAPRASZAMY DO LEKTURY NEWSLETTERA

 

Z przyjemnością informujemy, że rozstrzygnięty został przetarg na dodatkowe kwalifikacje dla uczniów. Przetarg wygrało Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula. W pierwszej kolejności organizowane będą szkolenia z zakresu ECDL oraz obsługa kasy fiskalnej. W związku z powyższym prosimy o gotowość na podjęcie nowych wyzwań.

 

 

W ramach projektu "Czas zawodowców - wielkopolskie kształcenie zawodowe" pragniemy przedstawić Państwu krótki raport dotyczący wybranych aspektów rynku pracy oraz systemu edukacji zawodowej w Wielkopolsce.
W trzeciej MIGAWCE przedstawiamy informacje opracowane na podstawie danych z Systemu Zawodowcy oraz SIO (System Informacji Oświatowej) na temat zawodu: technik ekonomista. Zachęcamy do zapoznania się z raportem.

 

MIGAWKA 3

 

 

W ramach projektu "Czas zawodowców - wielkopolskie kształcenie zawodowe" pragniemy przedstawić Państwu krótki raport dotyczący wybranych aspektów rynku pracy oraz systemu edukacji zawodowej w Wielkopolsce.

W ósmej MIGAWCE przedstawiamy informacje opracowane na podstawie danych z Systemu Zawodowcy oraz Głównego Urzędu Statystycznego na temat pracodawców w Wielkopolsce oraz  rozkładu pracodawców zarejestrowanych w Systemie Zawodowcy i aktualnej liczby ofert pracy, praktyk lub staży w powiatach Wielkopolski .

MIGAWKA 8

 

 

Aktualne prace w projekcie „Czas zawodowców

– wielkopolskie kształcenie zawodowe” 

czerwiec 2014 - newsletter

 ZAPRASZAMY DO LEKTURY NEWSLETTERA


Po wakacjach wznawiamy publikację raportów tworzonych w ramach projektu "Czas zawodowców - wielkopolskie kształcenie zawodowe". W dziesiątej MIGAWCE przedstawiamy informacje na temat aktualnej liczby pracodawców, kandydatów oraz ofert pracy i praktyk w Wielkopolsce. Zestawienia opracowane zostały na podstawie danych z Systemu Zawodowcy.

Migawka wydana jest w dwóch wersjach: dla uczniów i pracodawców. Zachęcamy do zapoznania się z raportem.


Migawka dla Uczniów

Migawka dla Pracodawców


W ramach projektu "Czas zawodowców - wielkopolskie kształcenie zawodowe" pragniemy przedstawić Państwu krótki raport dotyczący wybranych aspektów rynku pracy oraz systemu edukacji zawodowej w Wielkopolsce. W czternastej MIGAWCE przedstawiamy funkcjonalności modułu dyrektora szkoły w Systemie Zawodowcy, takie jak monitorowanie aktywności uczniów, generowanie raportów czy wyszukiwanie ofert szkoleń. Raport opracowany został na podstawie danych z Systemu Zawodowcy.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem.


W ramach projektu "Czas zawodowców - wielkopolskie kształcenie zawodowe" pragniemy przedstawić NEWSLETTER - LISTOPAD 2014

Zachęcamy do zapoznania się.W ramach projektu "Czas zawodowców - wielkopolskie kształcenie zawodowe" pragniemy przedstawić NEWSLETTER - GRUDZIEŃ 2014

Zachęcamy do zapoznania się.W ramach projektu "Czas zawodowców - wielkopolskie kształcenie zawodowe" pragniemy przedstawić Państwu krótki raport dotyczący wybranych aspektów rynku pracy oraz systemu edukacji zawodowej w Wielkopolsce. W szesnastej MIGAWCE przedstawiamy nową funkcjonalność Systemu Zawodowcy – moduł instytucji szkoleniowych. Raport opracowany został na podstawie danych z Systemu Zawodowcy.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem.


W ramach projektu "Czas zawodowców - wielkopolskie kształcenie zawodowe" pragniemy przedstawić NEWSLETTER - STYCZEŃ 2015

Zachęcamy do zapoznania się.W ramach projektu "Czas zawodowców - wielkopolskie kształcenie zawodowe" pragniemy przedstawić NEWSLETTER - LUTY 2015

Zachęcamy do zapoznania się.W ramach projektu "Czas zawodowców - wielkopolskie kształcenie zawodowe" pragniemy przedstawić raport dotyczący wybranych aspektów doradztwa zawodowego w Polsce.

Raport został opracowany na podstawie danych z Systemu Zawodowcy.

RAPORT CZĘŚCIOWY Nr 3

Zachęcamy do zapoznania się.


W ramach projektu "Czas zawodowców - wielkopolskie kształcenie zawodowe" pragniemy przedstawić NEWSLETTER - MAJ 2015

Zachęcamy do zapoznania się.


 

w ramach projektu ,,Czas zawodowców - wielkopolskie kształcenie zawodowe" prezentujemy krótki raport dotyczący nowych funkcjonalności w Systemie Zawodowcy. 


Zachęcamy do zapoznania się z raportem.

MIGAWKA 23