Artykuły

zebrania z rodzicami

Pierwsze zebrania z rodzicami odbyły się w dniu 13 września 2018 roku.


Drugie zebrania wychowawców z rodzicami odbędą się dnia 03 stycznia 2019 roku o godzinie 1630.

Rodzice zostaną na nich poinformowani o propozycjach ocen na pierwsze półrocze.

 

Ostatnie zebrania wychowawców z rodzicami odbędą się dnia 30 maja 2019 roku o godzinie 1630.

W innych terminach mogą być zwołane zebrania dla uczniów, którzy będą odbywali praktyki zawodowe w okresie maj - czerwiec 2019. Odpowiednia informacja, po uzyskaniu jej, zostanie umieszczona na naszej stronie.

Rodzice zostaną na nich poinformowani o propozycjach ocen na koniec roku.

 

Indywidualnie wychowawca klasy może zwołać zebranie z rodzicami w innym terminie.

Odpowiednia informacja, po uzyskaniu jej, zostanie umieszczona na naszej stronie.