Artykuły

GMINOWO

Głównym celem projektu GMINOWO jest zwiększenie aktywności młodzieży w życiu społeczności lokalnej. Projekt zwraca szczególną uwagę na znaczenie społecznej kontroli obywateli nad pracami samorządu lokalnego oraz zachęca do aktywnego udziału w wyborach samorządowych (następne odbędą się w 2014 roku).

Głównymi adresatami projektu są młodzi w wieku 16-19 lat, dla których wybory samorządowe w 2014 roku będą pierwszymi wyborami, podczas których będą mogli zagłosować. Jednak działania projektowe integrują wokół siebie nie tylko młodych ludzi – uczniów szkół ponadgimnazjalnych - ale również całe społeczności lokalne (tj. mieszkańców, przedstawicieli władz lokalnych, media lokalne). Projekt ma zasięg ogólnokrajowy - zaangażowane są w niego 22 szkoły z 11 województw. W każdej placówce zostanie powołany zespół uczniowski.

Projekt z pewnością przyniesie wiele wymiernych korzyści zarówno jego uczestnikom, jak i całym społecznościom lokalnym. Zwiększy aktywność lokalną obywateli (w tym ich udział w wyborach samorządowych) poprzez powiększenie grupy mieszkańców, którzy posiadają wiedzę na temat samorządu, a co za tym idzie:

  • monitorują bieżące działania władz lokalnych,
  • orientują się w rezultatach tych działań,
  • mają pełną świadomość swoich uprawnień w tym zakresie,
  • aktywnie z nich korzystają.

 Częścią projektu GMINOWO były Dni Otwarte dla Gimnazjalistów - w szczególności konkurs z zakresu wiedzy o spłeczeństwie.

Podczas Dni Otwartych w naszej szkole gościliśmy u nas gimnazjalistów z Koła oraz z okolic. Wzięli oni udział w kilku konkursach oraz prezentacjach specjalnie dla nich przygotowanych. Nasi goście mieli możliwość sprawdzić swoja wiedzę z zakresu języka angielskiego, rosyjskiego i Wiedzy o społeczeństwie. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody książkowe oraz karty pamięci.

Kolejna atrakcja był pokaz lekcji języka francuskiego Cafe Culture z pysznym poczęstunkiem prosto z Paryża oraz tańcami rodem z Francji.

Znalazło się tez coś dla miłośników nauk ścisłych. Dla nich został przygotowany pokaz eksperymentów chemicznych i biologicznych.

Autor

Magdalena Rajczyk - Kociak

 

Oto kilka fotek z Dni Otwartych