Artykuły

szkoła współpracy

SZKOŁA WSPÓŁPRACY

Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły

 

"Szkoła współpracy to przestrzeń, w której każde dziecko i młody człowiek, każdy rodzic i każdy nauczyciel, zaproszeni są do wspólnej rozmowy, pracy, uczenia się i zabawy." 


www.szkolawspolpracy.pl


 

 Szkolny Program Aktywnej Współpracy to efekt wspólnego działania rodziców, uczniów i nauczycieli w ramach projektu „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły.” Został opracowany na lata 2014/2015 i 2015/2016 i przyjęty uchwałą przez Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski i Radę Pedagogiczną.

Ekonomik szkołą inicjatyw

Szkolny Program Aktywnej Współpracy

Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych

w Kole

 

 Projektu „Szkoła Współpracy” – ciąg dalszy

Jesteśmy po dwóch spotkaniach warsztatowych, które miały miejsce, podobnie jak poprzednie, w Tłokini Kościelnej koło Kalisza. Tym razem odbywały się one z wyznaczonym dla dwóch szkół trenerem p. Norbertem Kraszewskim. Wymienialiśmy swoje doświadczenia z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych ze Złoczewa (woj.łódzkie). Na pierwszym spotkaniu pracowaliśmy nad efektami przywiezionymi ze szkół, po odbytych debatach wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. Zastanawialiśmy się nad więcej...

  „Szkoła Współpracy - uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

  Kolejny etap po konferencji w październiku 2013 (Warszawa), w której uczestniczyli przedstawiciele rodziców, uczniów, nauczycieli i dyrekcji ZSEA, stanowiły warsztaty szkoleniowe (24 lutego) dla wszystkich „stron” projektuwięcej.

Konferencja "Szkoła Współpracy"

Inauguracją projektu Szkoła współpracy był udział naszych reprezentantów z 6 RUN w konferencji w dniu 18 października br. w Warszawie. W programie znalazły się przemówienia organizatorów projektu i ekspertów w dziedzinie edukacji, a także wystąpienia uczniów i rodziców placówek, których modele współpracy mają inspirować do działania i doskonalenia budowania kapitału społecznego szkół. Więcej ...

 

ZSEA w Kole bierze udział w ogólnopolskim projekcie systemowym Ministra Edukacji Narodowej pr "Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem nowoczesnej szkoły." Jego celem jest wprowadzenie w 1034 placówkach z terenu całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły. 

Projekt będzie realizowany do lutego 2015 roku.

Szczegółowe informacje na stronie www.szkolawspolpracy.pl - zapraszamy wszystkich do zapoznania się z umieszczonymi tam materiałami.