Artykuły

Projekt CENTRES

Uczniowie ZSEA w Kole uczestniczą w Projekcie CENTRES - Kreatywność i przedsiębiorczość w edukacji, który jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej i koordynowany przez British Council Polska wraz z 9 partnerami z 8 państw członkowskich (Dania, Finlandia, Estonia, Litwa, Polska, Słowenia, Czechy, Wielka Brytania).

Pilotaż w Polsce będzie przeprowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Kreatywności od września 2013 r. do kwietnia 2014 r.

Szczegóły dotyczące projektu na stronach.

www.centres.org.pl                 www.centres-eu.org

Projekt CENTRES w Polsce objęli patronatem: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji.

     

Opiekun projektu

Beata Urbaniak

Dnia 25 listopada 2013 roku uczniowie biorący udział w realizacji projektu „CENTRES” rozpoczęli prace nad organizacjąSympozjum Ekonomicznego dla Gimnazjalistów - Pieniądz Panem Świata?”.  Na początku spotkania zadaliśmy sobie pytanie: kogo zaprosić? Bez problemu wymieniliśmy najważniejsze osoby. Teraz wystarczy tylko wykonać zaproszenia i ruszamy z działaniami. Aby było to zrealizowane szybko i sprawnie wybraliśmy: lidera, prowadzących, redaktora, dusigrosika, medialnych, grafików, dekoratorów, hostessy. Każda wybrana przez nas osoba ma określoną funkcję i zadanie do wykonania.

 Efektami pracy w niedługim czasie planujemy pochwalić się pani Dyrektor, a także Wam drodzy koledzy na stronie internetowej. Zaglądajcie! 

 Zapraszamy.

Uczestnicy Projektu

Uczniowie ZSEA w Kole podjęli kolejne kroki w realizacji projektu CENTRES

 Dnia 23 stycznia 2014 roku, w ramach realizowanego projektu CENTRES, spotkaliśmy się z Panią Dyrektor Elżbietą Sztangą. Celem naszej wizyty było przede wszystkim przedstawienie programu imprezy szkolnej: „Sympozjum ekonomiczne - Pieniądz Panem Świata?” oraz wybór projektu zaproszenia, które zostanie wysłane do naszych gości. Ustaliliśmy datę sympozjum: 12.03.2014 r. Korzystając z okazji zapytaliśmy Panią Dyrektor o pozwolenie na przeprowadzenie konkursu plastycznego i ankiety związanej z tematem realizowanego przedsięwzięcia. Pomysły zostały przyjęte : ) !

 Następnego dnia wspólnie z opiekunem złożyliśmy wizytę Dyrektorom kolskich gimnazjów oraz: BZWBK, Powiatowego Urzędu Pracy i Urzędu Skarbowego w celu zaproszenia na organizowane sympozjum. Cel został osiągnięty i miejmy nadzieję, że los będzie nam sprzyjał również podczas imprezy. Pozostałe zaproszenia zostaną wysłane pocztą, bądź dostarczone przez uczniów naszej szkoły.


 autor:

 Marta Nykiel ( kl. 2Ta )

 SYMPOZJUM EKONOMICZNE DLA GIMNAZJALISTÓW w ramach projektu CENTRES  zrealizowano!

Dnia 12 marca 2013 roku w naszej szkole odbyło się Sympozjum Ekonomiczne „Pieniądz Panem Świata” skierowane do gimnazjalistów. Spotkanie zostało zrealizowane w ramach projektu „CENTRES – kreatywność i przedsiębiorczość  w edukacji”, koordynowanego przez British Counsil Polska i Polskie Stowarzyszenie Kreatywności. Celem projektu był wzrost kompetencji, innowacyjności i przedsiębiorczości wśród uczniów kolskiego Ekonomika. W realizację tego działania zaangażowało się prawie 90 uczniów naszej szkoły, a odbiorcami było 250 osób. Głównym założeniem sympozjum było zorganizowanie takiego działania, które z jednej strony będzie  doskonałą zabawą, a z drugiej strony zyska wymiar użyteczności publicznej. więcei...