Artykuły

Projekt "Młody obywatel"

Od września 2013 r. do czerwca 2014 r dwanaście osób z klasy 1 LO i cała klasa 1 TOT uczestniczą w projekcje " Młody obywatel”, który jest nadzorowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W ramach tego projektu młodzież poznaje swoją społeczność lokalną - jej instytucje i zasoby. Pierwszym etapem działań było przygotowanie przez młodzież mapki społeczności lokalnej. Kolejnym działaniem jest zbadanie ważnych dla mieszkańców miejsc, takich, w których ludzie rozwijają swoje zainteresowania, podejmują wspólne inicjatywy, spotykają się i pomagają innym oraz miejsc, gdzie tworzy się informacja. Zadaniem uczniów jest udanie się do tych punktów i przeprowadzenie wywiadów z mieszkańcami. Po zebraniu wszystkich informacji zostanie wybrany właściwy temat projektu, który będzie realizowany we współpracy ze społecznością lokalną. W czerwcu, na forum szkoły zostanie przedstawiona prezentacja z realizacji projektu. Działania odbywają się przy wsparciu pani Agnieszki Maciejewskiej i pani Magdy Rajczyk-Kociak.

Autor

Agnieszka Maciejewska


Warsztaty w ZSEA w Kole w ramach projektu „Młody Obywatel”

W dniu 03.02.2014 r. grupa uczniów z klasy 1 LO i 1 TOT pod opieką nauczycieli p. Agnieszki Maciejewskiej i p. Magdaleny Rajczyk-Kociak uczestniczyła w warsztatach zorganizowanych w ZSEA w ramach projektu „Młody Obywatel”. Warsztaty przeprowadził w formie zabawy, w której młodzież aktywnie uczestniczyła p. Adam Markuszewski, wieloletni trener z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Celem warsztatów była pomoc młodzieży w planowaniu dalszych działań na rzecz swojej społeczności lokalnej. więcej...


II cz. warsztatów w ramach projektu „Młody Obywatel”

14 marca 2014 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole po raz drugi naszą grupę projektową, zorganizowaną w ramach projektu „Młody Obywatel”, odwiedził p. Adam Markuszewski, wieloletni trener Centrum Edukacji Obywatelskiej. W spotkaniu ponownie wzięła udział grupa uczniów z klasy 1 TOT i 1 LO pod opieką nauczycieli p. Agnieszki Maciejewskiej i p. Magdaleny Rajczyk-Kociak. więcej...


Finał projektu  „Młody Obywatel”

W dniu 13.06.2013 r. w ramach projektu „Młody Obywatel”  odbyły się gry miejskie, w których uczestniczyły klasy 1 LO i 2 Ta. Gry miejskie były podsumowaniem projektu. W czasie gier miejskich młodzież była podzielona na kilka grup i każda grupa miała do wykonania kilka zadań np. spotkała się z sekretarzem miasta, wicestarostą kolskim, wójtem i innymi urzędnikami, przeprowadzała sondaże,  a także musiała stworzyć młodzieżowe logo i hasło miasta. Na zakończenie każda grupa przygotowała więcej...