Artykuły

Projekt „Mądre żywienie, zdrowe pokolenie”

W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych bierze udział w ogólnopolskim projekcie zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Dietetyki pt. „Mądre żywienie, zdrowe pokolenie’’.

Celem programu jest ocena stanu odżywienia i sposobu żywienia młodzieży oraz edukacja uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie znaczenia prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w profilaktyce chorób żywieniowo zależnych.

Nasza szkoła została wytypowana do przeprowadzenia badań oceny stanu odżywienia i sposobu żywienia, dlatego 09.12.2013 r. w ramach tego projektu mieliśmy okazję gościć w szkolnych murach panią dietetyk z Polskiego Towarzystwa Dietetycznego, która wykonała badania w zakresie pomiarów antropometrycznych i dokonała oceny sposobu żywienia młodzieży. Celem spotkania była także pogadanka edukacyjna na temat sposobu żywienia.

   Badania służyły ocenie stanu odżywienia młodzieży, która została zakwalifikowana według siatek percentylowych do grupy osób z nadwagą, otyłością, niedowagą lub prawidłową masą ciała. Dzięki tym badaniom powstanie ogólnopolski raport zbiorczy z badań oceny stanu odżywiania i sposobu żywienia. Dla uczniów z nieprawidłowościami przewidziane są bezpłatne konsultacje dietetyczne, które odbędą się w naszej szkole w dwóch terminach - w marcu i w kwietniu 2014 r.

Szkoła otrzymała również certyfikat potwierdzający udział w projekcie „ Mądre żywienie, zdrowe pokolenie’’.

 Dariusz Sołtysiak