Przetargi

Zapytanie ofertowe

Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole zaprasza na złożenie oferty cenowej na realizację zadania pn. „Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole - zakup i dostawa sprzętu ICT”.

Termin składania oferty 01 marca 2021 r w Sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole do godziny 15:00

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole - zakup i dostawa sprzętu ICT”

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole - zakup i dostawa sprzętu ICT”.

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole - zakup i dostawa sprzętu ICT”.