Artykuły

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego 2014/2015

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

o charakterze socjalnym na rok szkolny 2014/2015


O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

1. Uzyskały za poprzedni rok nauki (rok szkolny 2013/2014) średnią ocen od 4,21

2. Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy (2013) nie może przekroczyć 650,00 zł netto, dla osoby samotnie wychowującej dziecko 740,00złnetto

4. Złożą pełną dokumentację wymaganą w regulaminie stypendium.

Wnioski wraz z dołączoną dokumentacją należy składać do 19 września 2014r. do wychowawców.
Regulamin i dokumenty niezbędne do złożenia, celem rozpatrzenia wniosku:

  • Regulamin udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego – stypendium o charakterze socjalnym – DO ZAPOZNANIA WSZYSCY
  • Wniosek o stypendium dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej (zał. 1 do Regulaminu) WYPEŁNIAJĄ WSZYSCY
  • Zbiorcze zestawienie potwierdzające status osoby wnioskującej oraz ich dochody netto osiągnięte za poprzedni rok kalendarzowy (zał. 4 do Regulaminu) WYPEŁNIAJĄ WSZYSCY
  • Oświadczenie o dochodzie za poprzedni rok rozliczeniowy osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym lub w formie karty podatkowej (zał. 5 do Regulaminu) WYPEŁNIAJĄ NIE WSZYSCY
  • Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany za poprzedni rok kalendarzowy (zał. 6 do Regulaminu) WYPEŁNIAJĄ WSZYSCY
  • Oświadczenia: rodzica samotnie wychowującego dziecko/dzieci; wnioskującego o sprawowaniu opieki przez jednego z rodziców (zał. 7 do Regulaminu) WYPEŁNIAJĄ NIE WSZYSCY
  • Dodatkowo należy złożyć takie dokumenty jak:

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2013r. dla wszystkich osób pełnoletnich wchodzących w skład gospodarstwa domowego nawet jeśli wynoszą 0 zł

- zaświadczenie z gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego wraz z ilością ha przeliczeniowych

-  inne dokumenty określone w regulaminie stypendium

Wniosek, regulamin i wymagane załączniki można uzyskać od wychowawcy lub  pobrać ze strony www.umww.pl wchodząc kolejno w zakładki Urząd/Departamenty/Departament Edukacji i nauki/Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym.


Marzena Szteklarska

Licznik wizyt

Today16
Yesterday196
Week2252
Month7961
All473126

Currently are 36 guests and no members online

Modified by Graph-Site-Net 2012