Artykuły

Jak działa moja gmina? - projekt

W tym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w projekcie "Jak działa moja gmina?".

Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt ma na celu zachęcenie mieszkańców do kontrolowania prac samorządu terytorialnego, uczestnictwa w wyborach lokalnych, nawiązania współpracy na linii władza lokalna-obywatele.

Uczestniczy w nim 15 szkół z całej Polski. Jego realizacja jest przewidziana na okres od września 2014 do czerwca 2015 roku. W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyć w następujących działaniach: symulacja wyborów do władz gminy, monitoring władz lokalnych, gry miejskie oraz wydarzenie własne. Ponadto koordynator lokalny, czyli nauczyciel opiekujący się uczniami weźmie udział w wizycie studyjnej w Estonii, Norwegii lub na Cyprze. Natomiast przedstawiciel uczniów wraz z koordynatorem będą uczestniczyć w spotkaniu podsumowującym projekt.

Szczegółowe informacje znajdują się >>tu<<

Anna Malicka

Głosujemy!

22 września 2014 roku w ZSEA odbyła się symulacja wyborów. To pierwsze działanie w  projekcie „Jak działa moja gmina?” realizowanym w ramach programu „Obywatele dla demokracji”, który jest finansowany z Funduszy EOG przez Polską Fundację im. Roberta Schumana, przy współpracy z Fundacją Konrada Adenauera. Symulacja została przeprowadzona przez trenerki i wolontariuszki z Fundacji im. Roberta Schumana w Warszawie p. Dorotę Kondiuch, p. Kamilę Korzeniewską-Walczak, p. Agnieszkę Nowakowską i p. Olę Mazurkiewicz. Głównym celem zajęć była więcej ...

 

 DZIENNIK

 

Spotkanie 1

W związku z wyborami, które odbędą się 16 listopada 2014 r., uczniowie ZSEA: Patryk Czerwiński, Aleksandra Kostańska, Klaudia Kreczmer, Klaudia Próchnicka, Aleksandra Wojciechowska, Karolina Brudnicka, Natalia Olczak, Joanna Tomczyk, Adrian Borkowski, Renata Łuka, Maciej Karmelita wraz z opiekunem Panią Moniką Dudek podjęli się wzięcia udziału w projekcie Schumana "Jak działa moja gmina". Udział w projekcie zaproponowała Pani Anna Malicka, która jest jednocześnie szkolnym koordynatorem. Więcej...

 

Raport z dnia 13.11.2014r.

 

07.11.2014 roku napisałem za pomocą portalu społecznościowego  Facebook do kandydatów ubiegających się o fotel burmistrza miasta Koła. Zadałem kandydatom następujące pytania :

 

 1. Jakie cele zamierza Pan zrealizować w przeciągu 2 lat w razie zdobycia stanowiska burmistrza?

 

2. Dlaczego wyborcy powinni na Pana glosować?

 

3. Co według Pana opinii należy zmienić w trybie natychmiastowym w naszym mieście?

 

4. Co Pan sądzi o pozostałych kandydatach?

 

 Przedstawiłem kandydatom koncepcję projektu który realizujemy, niestety więcej...