Artykuły

Czym jest Program Insta.Ling dla Szkół?

 

Insta.Ling jest stroną WWW do nauki słówek języków obcych oraz ortografii języka polskiego. Nauczyciel przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia. Uczestnictwo w Programie Insta.Ling dla Szkół daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców.

Korzyści z przystąpienia do Programu

Dla nauczyciela:

 • zarządzanie pulą słówek do nauczenia
 • weryfikacja systematyczności pracy uczniów
 • śledzenie postępów uczniów i zestawienia wyników
 • bezpłatny dostęp do zaawansowanych słówek
 • możliwość bezpłatnej nauki z Insta.Ling
 • nauka poprzez quiz
 • poziom trudności dostosowany indywidualnie do poziomu ucznia
 • motywowanie do systematycznej pracy

Dla ucznia:

 • możliwość bezpłatnej nauki z Insta.Ling
 • nauka poprzez quiz
 • poziom trudności dostosowany indywidualnie do poziomu ucznia
 • motywowanie do systematycznej pracy

Więcej informacji na stronie https://instaling.pl/