Artykuły

Projekt Otwarta firma - biznes przy tablicy

W dniach 17-23 listopada 2014 roku po raz pierwszy w Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole, a po raz siódmy w Polsce, został zorganizowany Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, obchodzony jednocześnie w 143 krajach świata. Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości są: były premier Wielkiej Brytanii, Gordon Brown, brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark oraz amerykańska Fundacja Kauffmana. W ramach ŚTP nasza szkoła uczestniczyła w programie Otwarta firma – Biznes przy tablicy, który jest realizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. 

Otwarta firma – Biznes przy tablicy to projekt przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych mający na celu promocję przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. Zostały zorganizowane około dwugodzinne spotkania młodzieży z przedstawicielami lokalnego biznesu. Dzięki uczestnictwu w projekcie szkoła zyskała ciekawe narzędzie nauczania, nawiązała współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, umożliwiła młodzieży bezpośredni kontakt z praktykami biznesu, pokazała młodym ludziom, że można rozwijać przedsiębiorcze zachowania w miejscu zamieszkania. Uczniowie mogli poznać specyfikę lokalnego rynku pracy, dowiedzieć się, co zrobić, aby zaistnieć na tym rynku pracy. Dla młodych było to z pewnością ciekawe doświadczenie, bo co innego słuchać nauczyciela, a co innego móc posłuchać jak o biznesie opowiadają ludzie, którzy się na nim znają najlepiej – właściciele i dyrektorzy firm, ludzie, którzy są praktykami biznesu. Mam nadzieję, że dzięki tym spotkaniom, a w okresie od 17 do 22 listopada było ich 15, nasi uczniowie zechcą w przyszłości związać swoje życie z rodzinną miejscowością.

 FOTORELACJA ZE SPOTKAŃ

Serdecznie podziękowania kieruję do wszystkich firm i wolontariuszy, którzy poświęcili swój cenny czas i zdecydowali się na uczestnictwo w projekcie. Byli to:

  • Pan Krzysztof Zarzycki z PPHiU Stanpol Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej
  • Pan Grzegorz Tęgos z Technical  Grzegorz Tęgos
  • Pani Sylwia Toruńska z Biura Rachunkowego Marzena Pilarska
  • Pani Ilona Gajda–Banasiak z DRB Centrum Odszkodowań
  • Pan Robert Andre i pan Zbigniew Gajda z ANDRE ABRASIVE ARTICLES
  • Pan Jarosław Przybylski z Biura Usług Geodezyjno-Kartograficznych
  • Pani Justyna Sarniak i Pani Marzena Kałużna z Banku Zachodniego WBK 1 Oddział w Kole
  • Pan Włodzimierz Krzyżański pełnomocnik P.P.H. „SKORBOL” Jolanta Krzyżańska
  • Pani Beata Trębacka z Sanitec Koło Sp. z o.o.
  • Pan Michał Marciniak z Biura Usług Turystycznych ,,Sky”

Równie serdeczne podziękowania kieruję do pani dyrektor Elżbiety Sztangi za pomoc w realizacji projektu oraz dziękuję moim koleżankom i kolegom, którzy wsparli mnie w poszukiwaniu wolontariuszy. Wśród nich byli pani Anna Polichnowska, pani Beata Urbaniak, pani Emilia Gawrysiak i pan Jarosław Stanisławiak.

Mam nadzieję, że w przyszłym roku jeszcze większa grupa przedsiębiorców zechce zaprezentować swój Biznes przy tablicy a zainicjowane działanie wpisze się na stałe we współpracę ZSEA z lokalnym środowiskiem.

Katarzyna Krzymińska