19 KWIETNIA 2016

Ekologicznie niespokojni...

19 kwietnia 2016 r. w ZSEA odbyła się ciekawa prelekcja przedstawiciela Geotermii Uniejów (http://geotermia-uniejow.pl/; http://ekouniejow.pl/energia-geotermalna/geotermia-uniejow/), pana Ryszarrda Kalińskiego. Spotkanie realizowane było w ramach projektu „Eko -Rewolucja” i dotyczyło „Wykorzystania wód geotermalnych w Polsce na przykładzie gminy Uniejów”. Prelegent przedstawił młodzieży sposoby wydobywania wód i pozyskania energii geotermalnej, różne rodzaje źródeł energii odnawialnej i korzyści wynikające z eksploatacji wód geotermalnych dla środowiska naturanego, społeczeństwa i rozwoju gospodarczego oraz turystycznego.

Warsztaty w Laboratorium Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji SP.ZOO, w Kole

Uczniowie samodzielnie przeprowadzali badania fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody. Uczestnicy zajęć badali następujące wskaźniki chemiczne dla próbek wody: azotany, azotyny, barwę, mętność, ph, przewodności elektryczne właściwe w temp. 25*c, zapach, chlorki, żelazo, fluorki, magnez, twardość, wapń, siarczany.

Przeprowadzono także analizę bakteriologiczną wody pod względem:

  • Ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze. 22*C
  • Ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 36*C
  • Bakterie grupy coli i Escheriechra coli
  • Enterokoki

 Zajęcia w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji dały uczniom ZSEA możliwość zapoznania się z zasadami pracy oczyszczalni ścieków wykonania badań labroratoryjnych mających na celu ocenę stanu wody.

fot. Filip Rożko i Dawid Sławiński kl. 1 Lob

 

fot. Filip Rożko i Dawid Sławiński kl. 1 Lob


Spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole w ramach "Eko - Rewolucji"

 W tym dniu uczniowie wzięli udział w pokazie sprzętu pożarniczego w jednostce Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i zapoznali się z różnymi rodzajami sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki Straży Pożarnej. Dowiedzieli się, że sprzęt pożarniczy służy nie tylko do gaszenia pożarów, ale również często bierze udział w akcjach ratowniczych, w wypadkach drogowych i likwidacji innych zagrożeń.

Wszystkie spotkania uważamy za udane. Dziękujemy nauczycielom, którzy współpracują z nami przy organizacji "Tygodnia Ekologii", czyli nauczycielom chemii i biologii, pani Katarzynie Piątczak oraz pani Ewie Kujawie za wsparcie.

fot. Filip Rożko i Dawid Sławiński kl. 1 Lob

Autorzy projektu: Pamela Chmara, Katarzyna Kupisz i Mateusz Rogaś

Lider projektu: Monika Dudek

Nauczyciel wpomagający: Sylwia Rusztyk

 

1950

R O C Z N I K 1950


Albin Michał
Albin Teresa
Andrzejewski Saturnin
Hatłas Zenon
Józefowicz Maria
Konopińska Zenobia
Kos Jadwiga
Kupińska Jadwiga
Lewicki Ryszard
Mach Helena
Nowacki Eugeniusz
Pawlicka Janina
Piórkowski Adam
Próchnicka Zdzisława
Raube Stanisław
Rosiak Ireneusz
Stasiak Jan
Stokwisz Danuta
Tomczyk Weronika
Zapędowska Irena

1949

R O C Z N I K 1949


Dolata Ireneusz
Ludwicka Lidia
Mielczarek Wiesława
Nowaczyk Maria
Orywoll Krystyna
Maria Slomkowska
Sobis Henryk
Staszczak JanV Strzelińska Krystyna
Zieliński Jerzy

1951

R O C Z N I K 1951


Alichalare Alarianna
Andrzejewska Waleria
Buczkowski Marian
Chwiałkowski Jan
Czajkowska Janina
Dawodowicz Lucyna
Dragan Jerzy
Dragińska Marianna
Drętkiewicz Józef
Drożdż Janina
Drożdż Zdzisława
Ferenc Zdzisław
Galantkiewicz Hieronim
Giszka Helena
Głowacki Antoni
Głowacki Bernard
Goszczka Zygmunt
Gralewska Dorota
Gryglewski Włodzimierz
Herman Ryszard
Jabłońska Krystyna
Janiak Maria
Jaskólska Eugenia
Kaiser Zofia
Kaźmierski Jan
Knapik Teresa
Kotkowska Halina
Kotkowska Zofia
Kowalewska Teresa
Krzyżak Łucja
Kwarta Antoni
Ludwicka Leokadia
Majda Stefan
Majewski Zbigniew
Pyszka Jadwiga
Sińska Halina
Sobczak Józef
Sobczak Leszek
Strzelińska Daniela
Szczesiak Halina
Tomata Marianna
Witkowska Wanda
Woźniak Józef
Zalewski Jan
Zawada Maria
Zielecki Jerzy
Zwolińska Honorata

Licznik wizyt

Today3
Yesterday360
Week1466
Month7722
All325717

Currently are 85 guests and no members online

Modified by Graph-Site-Net 2012