19 KWIETNIA 2016

Ekologicznie niespokojni...

19 kwietnia 2016 r. w ZSEA odbyła się ciekawa prelekcja przedstawiciela Geotermii Uniejów (http://geotermia-uniejow.pl/; http://ekouniejow.pl/energia-geotermalna/geotermia-uniejow/), pana Ryszarrda Kalińskiego. Spotkanie realizowane było w ramach projektu „Eko -Rewolucja” i dotyczyło „Wykorzystania wód geotermalnych w Polsce na przykładzie gminy Uniejów”. Prelegent przedstawił młodzieży sposoby wydobywania wód i pozyskania energii geotermalnej, różne rodzaje źródeł energii odnawialnej i korzyści wynikające z eksploatacji wód geotermalnych dla środowiska naturanego, społeczeństwa i rozwoju gospodarczego oraz turystycznego.

Warsztaty w Laboratorium Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji SP.ZOO, w Kole

Uczniowie samodzielnie przeprowadzali badania fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody. Uczestnicy zajęć badali następujące wskaźniki chemiczne dla próbek wody: azotany, azotyny, barwę, mętność, ph, przewodności elektryczne właściwe w temp. 25*c, zapach, chlorki, żelazo, fluorki, magnez, twardość, wapń, siarczany.

Przeprowadzono także analizę bakteriologiczną wody pod względem:

  • Ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze. 22*C
  • Ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 36*C
  • Bakterie grupy coli i Escheriechra coli
  • Enterokoki

 Zajęcia w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji dały uczniom ZSEA możliwość zapoznania się z zasadami pracy oczyszczalni ścieków wykonania badań labroratoryjnych mających na celu ocenę stanu wody.

fot. Filip Rożko i Dawid Sławiński kl. 1 Lob

 

fot. Filip Rożko i Dawid Sławiński kl. 1 Lob


Spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole w ramach "Eko - Rewolucji"

 W tym dniu uczniowie wzięli udział w pokazie sprzętu pożarniczego w jednostce Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i zapoznali się z różnymi rodzajami sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki Straży Pożarnej. Dowiedzieli się, że sprzęt pożarniczy służy nie tylko do gaszenia pożarów, ale również często bierze udział w akcjach ratowniczych, w wypadkach drogowych i likwidacji innych zagrożeń.

Wszystkie spotkania uważamy za udane. Dziękujemy nauczycielom, którzy współpracują z nami przy organizacji "Tygodnia Ekologii", czyli nauczycielom chemii i biologii, pani Katarzynie Piątczak oraz pani Ewie Kujawie za wsparcie.

fot. Filip Rożko i Dawid Sławiński kl. 1 Lob

Autorzy projektu: Pamela Chmara, Katarzyna Kupisz i Mateusz Rogaś

Lider projektu: Monika Dudek

Nauczyciel wpomagający: Sylwia Rusztyk

 

1949

R O C Z N I K 1949


Dolata Ireneusz
Ludwicka Lidia
Mielczarek Wiesława
Nowaczyk Maria
Orywoll Krystyna
Maria Slomkowska
Sobis Henryk
Staszczak JanV Strzelińska Krystyna
Zieliński Jerzy

Licznik wizyt

Today245
Yesterday198
Week1377
Month6158
All354974

Currently are 53 guests and no members online

Modified by Graph-Site-Net 2012