Zespół Szkół
Ekonomiczno - Administracyjnych

im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole

Cały rok szkolny kontakty z rodzicami poprzez e-dziennik.

08 września  2022 – ZEBRANIA z rodzicami o godz. 16.30, o godz. 17.00 spotkanie Rady Rodziców

02 – 03 stycznia 2023 – ZEBRANIA z rodzicami

12  13 kwietnia 2023 – ZEBRANIA z rodzicami klas maturalnych

07 – 08 czerwca 2023 – ZEBRANIA z rodzicami

 

Dla klas 4 TEG, 4 TGR, 4 TOT:

– Okres przedmiotów zawodowych – 01.09 – 22.12.2022

– Okres przedmiotów ogólnokształcących – 02.01 – 28.042.2023

 

DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

31 października 2022, 02 maja 2023, 09 czerwca 2023 (przy nauce stacjonarnej)

04, 05, 08, 09 maja 2023

 

PRZERWY W NAUCE

23 grudnia 2022 – 01 stycznia 2023 – zimowa przerwa świąteczna

30 stycznia  12 lutego 2023 – ferie zimowe

06 – 11 kwietnia 2023 – wiosenna przerwa świąteczna

 

RADY KLASYFIKACYJNE 

13 stycznia 2023 – rada klasyfikacyjna śródroczna

Propozycja ocen na I półrocze – 22 grudnia 2022

(z przedmiotów zawodowych w klasach 4 TEg, 4 TGR, 4 TOT – 12 grudnia 2022)

wystawienie ocen (2 dni przed radą klasyfikacyjną)  11 stycznia 2023

25 kwietnia 2023 – rada klasyfikacyjna dla klas programowo najwyższych

Propozycja ocen na II półrocze – 11 kwietnia 2023

wystawienie ocen (3 dni przed radą klasyfikacyjną)  21 kwietnia 2023

20 czerwca 2023 – rada klasyfikacyjna końcoworoczna

Propozycja ocen na II półrocze – 06 czerwca 2023 

wystawienie ocen (3 dni przed radą klasyfikacyjną)  16 czerwca 2023

 

PRAKTYKI ZAWODOWE:

3 TE  4 tygodnie  05  30 września 2022

3 TGR  4 tygodnie  01  26 maja 2023

3 TOT  4 tygodnie  01  26 maja 2023

4 TER  4 tygodnie  29 maja  23 czerwca 2023

4 TGT  4 tygodnie  29 maja  23 czerwca 2023

 

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

28 kwietnia 2023 – dla klas programowo najwyższych

23 czerwca 2023 – dla klas pozostałych

 

WAKACJE

24 czerwca –  31 sierpnia 2023

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook