Zespół Szkół
Ekonomiczno - Administracyjnych

im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole

erasmus 

 

W poniedziałek (07.02) 14-osobowa grupa uczniów - siedmioro z klasy 3 TEG oraz siedmioro z klasy 3 TOT - rozpoczęła przygotowania do praktyk w ramach projektu Erasmus + “Ekonomik za granicą - międzynarodowe praktyki zawodowe”.

Młodzież, która zakwalifikowała się do projektu wyjedzie do Hiszpanii oraz Włoch. Jako pierwsza szkolenia rozpoczęła grupa hiszpańska. Przez trzy dni, od poniedziałku do środy, uczniowie brali udział w zajęciach z języka angielskiego prowadzonych przez panią M. Stefańską. Podczas warsztatów wszyscy mieli okazję wykorzystać swoje umiejętności językowe w praktyce. Uczestnicy projektu podkreślali, iż byli zaangażowani i skupieni na wykonywaniu poszczególnych zadań.

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook