Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
im. St. i Wł. Grabskich

KLASY PIERWSZE

1 TE  technik ekonomista Anna Malicka
1 TR technik rachunkowości Aneta Kunicka
1 TG  technik geodeta Teresa Kaszyńska
1 TOT  technik organizacji turystyki Marta Chęcińska
KLASY DRUGIE
2 LO  liceum ogólnokształcące Sławomir Bartosik
2 TEA  technik ekonomista Elżbieta Sędziak
2 TEB  technik ekonomista Anna Polichnowska
2 TR technik rachunkowości Magdalena Przybylska
2 TG  technik geodeta Miechysław Wojtasik
2 TOT  technik organizacji turystyki Magdalena Rajczyk - Kociak
KLASY TRZECIE

3 LO

 liceum ogólnokształcące Ewa Kujawa

3 TE

 technik ekonomista Liliana Wojnicka - Rusek

3 TGR

 technik geodeta/technik rachunkowości Marzena Szteklarska

3 TOT

 technik organizacji turystyki Emilia Rajewska

KLASY CZWARTE

4 LO

liceum ogólnokształcące Katarzyna Piątczak

4 TE

 technik ekonomista Katarzyna Krzymińska

4 TGR

 technik geodeta/technik rachunkowości Ewa Dolaczyńska

4 TOT

 technik organizacji turystyki Lidia Tomczyk

KLASY PIĄTE

5 TER

 technik ekonomista/technik rachunkowości

Magdalena Jankowska

 5 TGT

 technik geodeta/technik organizacji turystyki

Milena Brygert

 

 

Przekierowanie na stronę TikTokPrzekierowanie na stronę TikTok