Zespół Szkół
Ekonomiczno - Administracyjnych

im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole

KLASY PIERWSZE

1 LO  liceum ogólnokształcące Sławomir Bartosik
1 TEA  technik ekonomista Elżbieta Sędziak
1 TEB  technik ekonomista Anna Polichnowska
1 TR technik rachunkowości Magdalena Przybylska
1 TG  technik geodeta Miechysław Wojtasik
1 TOT  technik organizacji turystyki Magdalena Kociak
KLASY DRUGIE

2 LO

 liceum ogólnokształcące Ewa Kujawa

2 TE

 technik ekonomista Liliana Wojnicka-Rusek

2 TGR

 technik geodeta/technik rachunkowości Marzena Szteklarska

2 TOT

 technik organizacji turystyki Emilia Rajewska

KLASY TRZECIE

3 LO

liceum ogólnokształcące Katarzyna Piątczak

3 TE

 technik ekonomista Katarzyna Krzymińska

3 TGR

 technik geodeta/technik rachunkowości Ewa Dolaczyńska

3 TOT

 technik organizacji turystyki Lidia Tomczyk

KLASY CZWARTE

 4 LO p

 liceum ogólnokształcące

Teresa Kaszyńska

4 TE/R p

 technik ekonomista/technik rachunkowości

Agnieszka Świder

 4 TG/OT p

 technik geodeta/technik organizacji turystyki

Milena Brygert

4 LO g

 liceum ogólnokształcące

Magdalena Przybylska

4 TE g

 technik ekonomista

Beata Urbaniak

 4 TG/R g

 technik geodeta/technik rachunkowości

Aneta Kunicka

4 TOT

 technik organizacji turystyki

Anna Malicka

 

 

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook