Zespół Szkół
Ekonomiczno - Administracyjnych

im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole

Harmonogram konsultacji dla uczniów i rodziców

w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole,

w roku szkolnym 2022/2023

 

Lp.

Kod

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień

Sala

Godzina

1.

SB

Bartosik Sławomir

Poniedziałek

Pokój WF

11:30 – 12:30

2.

MB

Brygert Milena

Poniedziałek

Środa

Pokój nauczycielski

11:40 – 12:25

10:25 – 10:40

3.

KS

Cechowski Marcin

Czwartek

Pokój nauczycielski

15:05 – 15:35

   

4.

ED

Dolaczyńska Ewa

Poniedziałek 

Wtorek

Środa 

Czwartek

Sala 7

7:45 – 8:00

5.

DM

Drożdżewski Mieczysław

Wtorek

Gabinet dyrektora

9:00 – 10:00

6.

MJ

Jankowska Magdalena

Poniedziałek

Piątek

Pokój nauczycielski

10:30 - 10:45

10:50-11:35

7.

TK

Kaszyńska Teresa

Wtorek

Środa

Czwartek

Pokój nauczycielski

10:25-10:45

8.

KT

Kowalewski Tomasz

Środa

Czwartek

Pokój nauczycielski

8:15 -8:30

13:30-14:15

9.

KK

Krzymińska Katarzyna

Poniedziałek

Środa

Czwartek

Sala 15

Pokój nauczycielski

10:25-10:45

10.

EK

Kujawa Ewa

Wtorek

Pokój nauczycielski

11:30-12:30

11.

MK

Kułakowska Marzena

Czwartek

Biblioteka

8:45 – 9:45

12.

AK

Kunicka Aneta

Środa

Pokój nauczycielski

9:40 – 10:40

13.

LE

Leske Magdalena

Poniedziałek

Pokoój nauczycielski

9:35 – 10:35

14.

ML

Malicka Anna

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Pokój nauczycielski

7:45 – 8:00

15.

IN

Nowak-Pająk Irena

Czwartek

Pokój nauczycielski

9:40 – 10:10

16.

PJ

Paszkowska Joanna

Środa

Pokój nauczycielski

11:30 – 12:30

17.

PK

Pawlicka Katarzyna

Środa

Pokój nauczycielski

9:40 – 10:25

18.

ZP

Pawłowski Zbigniew

Poniedziałek

Pokój nauczycielski

15:05 – 15:35

19.

PE

Perzyński Michał

Czwartek

Pokój nauczycielski

13:20 – 13:50

20.

KP

Piątczak Katarzyna

 Środa

Pokój nauczycielski

10:30 – 11:30

21.

PA

Pietrzak Artur

Poniedziałek

Pokój nauczycielski

13:30 - 14:15

22.

PM

Plucińska Magdalena

Wtorek

Gabinet pedagoga

8:00 – 9:00

23.

AP

Polichnowska Anna

Wtorek

Pokój nauczycielski

7:45 – 8:45

24.

MP

Przybylska Magdalena

Wtorek

Pokój nauczycielski

11:30 – 12:30

25.

MR

Rajczyk-Kociak Magdalena

Czwartek Pokój nauczycielski 10:30 - 11:30

26.

ER

Rajewska Emilia

Czwartek

Sala 42

10:30 – 11:30

27.

RO

Roszak Magdalena

Piątek

Pokój nauczycielski

11:00 – 11:30

28.

SR

Rusztyk Sylwia

Poniedziałek

Pokój nauczycielski

11:30 – 12:30

29.

SE

Sędziak Elżbieta

Środa

Pokój nauczycielski

10:25 – 11:25

30.

DS

Sołtysiak Dariusz

Poniedziałek

Pokój WF

11:30 – 12:30

31.

JS

Spławska Joanna

Wtorek

Pokój WF

11:30 – 12:30

32.

SJ

Stanisławiak Jarosław

Wtorek

Pokój nauczycielski

10:25 – 11:25

33.

ES

Sztanga Elżbieta

Poniedziałek

Gabinet wicedyrektora

11:00 – 12:00

34.

MS

Szteklarska Marzena

Poniedziałek

Pokój nauczycielski

10:30 – 11:30

35.

Świder Agnieszka

Środa

Pokój nauczycielski

14:15 – 15:15

36.

LT

Tomczyk Lidia

Poniedziałek

Pokój nauczycielski

8:45 – 9:45

37.

BU

Urbaniak Beata

Poniedziałek

Pokój nauczycielski

10:30 – 11:30

38.

AW

Wiśniewska Agnieszka

Czwartek

Pokój nauczycielski

9:35 – 10:05

39.

WI

Wiśniewska Marta

Wtorek

Piątek

Pokój nauczycielski

7:45 – 8:00

40.

WO

Włoszczyński Krzysztof

piątek

Pokój nauczycielski

9:35 - 10:05

41.

LW

Wojnicka-Rusek Liliana

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Pokój nauczycielski

10:25-10:45

42.

MW

Wojtasik Mieczysław

Poniedziałek

Pokój nauczycielski

11:35 – 12:35

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook