Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
im. St. i Wł. Grabskich

R O C Z N I K 1971

TECHNIKUM EKONOMICZNE

Andrzejewska Barbara
Boberska Maria
Chojnacka Danuta
Ciechanowska Bożena
Dudzińska Alina
Dybka Zofia
Dzięgielewska Bożena
Galiszewska Anna
Gągorowska Ewa
Górska Małgorzata
Jesionowska Urszula
Jędrzejewska Janina
Kalinowska Zofia
Kmieciak Jadwiga
Kowalczyk Zofia
Krygier Barbara
Mosica Zofia
Mularska Barbara
Nawrocka Halina
Ostrowska Barbara
Pluchrat Marianna
Radzik Danuta
Robak Barbara
Semrau Maria
Skowronek Wanda
Suleja Krystyna
Szatkowska Daria
Szymczak Longina
Warach Janina
Wysocka Lucyna
Zagozda Wanda
Zając Kazimierz
Ziemiańska Maria
Żurawik Stanisław

 

 

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook