Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
im. St. i Wł. Grabskich

R O C Z N I K 1980


LICEUM EKONOMICZNE

Antosik Małgorzata
Burdzińska Anna
Bednarczyk Danuta
Boła Władyslaw
Bryl Anna
Chałasiewicz Jadwiga
Dąbrowska Beata
Dąbek Ewa
Durdyn Anna
Frankowska Barbara
Frątczak Irena
Galęba Elżbieta
Garczyk Urszula
Garlińska Urszula
Grochowska Elżbieta
Golon Bogdan
Jermołowicz Ryszard
Kotas Ewa
Kozajda Teresa
Koralewska Elżbieta
Klimczak Wanda
Konopińska Jadwiga
Klimczak Alicja
Kwiatkowska Janina
Kunowska Jolanta
Kubacka Jadwiga
Kozłowska Jolanta
Kruczyk Danuta
Malinowski Józef
Matecka Magdalena
Malolepsza Elżbieta
Majchrzak Anna
Maroszczyk Bożena
Monka Eulalia
Osowska Danuta
Piguła Marianna
Sidwa Jolanta
Sobczak Maria
Stasikiewicz Danuta
Stefanowska Janina
Szczepińska Maria
Urbanek Maria
Walczak Tomasz
Wysocka Maria
Ziętek Urszula
Żabierek Irena

LICEUM ZAWODOWE

Bielicka Anna
Dreslerska Ewa
Frątczak Grażyna
Grabowska Barbara
Jarmuszak Małgorzata
Jaroszewska Bożena
Jaruga Elżbieta
Kaleta Zofia
Kwarcińska Jadwiga
Łysiak Bożena
Młudziniak Elżbieta
Mrzewa Cyryl
Piotrowska Lidia
Rosińska Danuta
Stasiak Krystyna
Targas Agnieszka
Wolniewicz Ewa
Zając Halina

LICEUM EKONOMICZNE
DLA PRACUJĄCYCH

Bąkowska Anna
Białecka Danuta
Brzoska Sabina
Ciesielska Anna
Flesman Maria
Gębka Bożena
Gołębiowska Barbara
Hodlik Alicja
Janecka Lucyna
Kacała Maria
Klimek Grażyna
Kowalczyk Genowefa
Kowalska Krystyna
Kubicka Emilia
Michalska Anna
Musiał Jadwiga
Musiałowska Elżbieta
Piskorska Zdzisława
Soczyńska Krystyna
Szymańska Irena
Szymańska Wanda
Świder Renata
Tyburek Halina

 

 

Przekierowanie na stronę TikTokPrzekierowanie na stronę TikTok