Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
im. St. i Wł. Grabskich

R O C Z N I K 1952


Andrzejewska Jadwiga
Bartosik Zygmunt
Białosz Maria
Caboński Józef
Chwiałkiewicz Alina
Czupryna Krystyna
Duchyńska Maria
Dzikowski Andrzej
Frydziński Bronisław
Gadzinowska Wanda
Gampe Helena
Grzelak Krystyna
Helińska Konrada
Heliński Franciszek
Janecki Ryszard
Jarmolińska Alina
Jaworek Henryk
Jerzmanowski Michał
Jezierski Henryk
Jóźwiak Krystyna
Juraszkiewicz Stanisława
Jurkowska Barbara
Kaczmarek Jerzy
Kałużyńska Stefania
Kawalec Stanisława
Kaźmierska Jadwiga
Klonowska Daniela
Klupp Jolanta
Koczan Alina
Kołodziejczak Mikołaj
Komodziński Ryszard
Kosiacki Bronisław
Kowalska Urszula
Kowalski Ryszard
Kozajda Antoni
Kozińska Zofia
Kroszczyński Jan
Królikowska Jadwiga
Krupińska Alina
Kumider Jan
Kuna Teresa
Kwiatkowski Władysław
Leśniewska Barbara
Leśniewski Jan
Ławniczak Józef
Maciaszyk Krystyna
Marciniak Daniela
Marciniak Tadeusz
Markiewicz Wanda
Mazur Urszula
Michalak Zenon
Monita Romana
Olejnik Klemens
Paprocki Edward
Piątkowska Antonina
Prucińska Maria
Rewers Jan
Rezlewicz Barbara
Rusin Stanisław
Rybicki Józef
Sikorski Franciszek
Skolasiński Henryk
Skołuda Eugeniusz
Skurzyński Romuald
Sochacka Hanna
Sompoliński Józef
Stawicki Franciszek
Stefańska Krystyna
Stożek Romuald
Szpyrka Kazimierz
Sztąber Zofia
Szydłowski Kazimierz
Tomczyk Kazimiera
Trafna Sabina
Walczak Irena
Walczak Teresa
Walczak Zuzanna
Wiatr Marian
Wieczorek Zdzisław
Więckowska Maria
Wojtaszak Jadwiga
Wróblewska Mirosława
Wróblewski Bogumił
Zarębski Mirosław
Zawada Aldona
Zygmunt Józefa

Przekierowanie na stronę TikTokPrzekierowanie na stronę TikTok