Zespół Szkół
Ekonomiczno - Administracyjnych

im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole

matura 2022

Gratulujemy naszym tegorocznym maturzystom i ich rodzicom.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy włożyli całe swoje serce i wiele wysiłku w przygotowanie uczniów do matury.

Wszystkim życzymy dalszych sukcesów.

 

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook