Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
im. St. i Wł. Grabskich

Podróże kształcą….

W dniach 26-28 kwietnia br. młodzież ZSEA wędrowała po terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zapoznała się z ekspozycją Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, zwiedzała Jaskinię Raj, ruiny Zamku w Chęcinach, podziwiała pomnik przyrody, jakim jest Dąb „Bartek”.

Drugi dzień przyniósł zwiedzanie Sandomierza oraz ruin Zamku Krzyżtopór, a wieczorem wspólne zabawy przy ognisku.

W trzecim dniu zdobyto Łysą Górę, podziwiano gołoborze i najstarsze w Polsce opactwo benedyktyńskie na Świętym Krzyżu.

Trasa wycieczki wzbogaciła wiedzę Jej uczestników, pogłębiła relacje i dała przedsmak zbliżających się wakacji.

Radosny czas wypoczynku i poznawania Gór Świętokrzyskich był udziałem uczniów klas : 1TEB, 1TR, 1LO, 2TE oraz 2TGR.

 

Przekierowanie na stronę TikTokPrzekierowanie na stronę TikTok