Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
im. St. i Wł. Grabskich

W dniu 15 maja 2023 r. uczniowie klasy III TE wzięli udział w zajęciach specjalistycznych w laboratoriach Politechniki Poznańskiej dla zawodu technik ekonomista prowadzonych w ramach projektu CZAS ZAWODOWCÓW BIS - ZAWODOWA WIELKOPOLSKA. Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z zagadnieniem planowania, realizowali zadania z wykorzystaniem  oprogramowania Enova z zakresu wprowadzania nowych kontrahentów, urzędów, banków, wypełniali w programie dokumenty związane z zatrudnieniem pracownika, takie jak: umowa o pracę, zgłoszenie pracownika do ZUS, sporządzali listy płac, rozliczali deklaracje podatkowe. Prowadząca zajęcia przybliżyła także proces rekrutacji ze szczególnym naciskiem na rozmowę kwalifikacyjną. Młodzież uzyskała cenne informacje i w miłej atmosferze spędziła czas. Zwieńczeniem zajęć był egzamin. Wszyscy pomyślnie go zdali i uzyskali certyfikat z oceną bardzo dobrą. Opiekunami wyjazdu były pani Katarzyna Krzymińska i pani Beata Urbaniak.

Przekierowanie na stronę TikTokPrzekierowanie na stronę TikTok